Prostat Biyopsilerinin Yorumu

560,00700,00 (-20%)

2 adet stokta

Çeviri Editörü
:
Uzm. Dr. Saime Gül Barut
Sayfa Sayısı
:
426
Baskı Tarihi
:
2016
Kağıt
:
Kuşe – Renkli
ISBN
:
9786053352112

Karşılaştır
SKU: 9786053352112 Kategori:

PROSTAT BİYOPSİLERİNİN YORUMU
BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
Son birkaç yıl içinde, birçok prostat hastalıkları ile ilgili bilgilerimiz ve kavramlarımızda değişiklikler olmuştur. Cerrahi ve radyolojik tekniklerdeki gelişmeler, yapılan prostat biyopsisi sayısında artışa yol açmıştır ve gelişen son patolojik teknikler prostat biyopsi materyalini değerlendirmemizi kolaylaştırmıştır.
Minimal morbidite ile radikal prostatektomi yapılabilmesini sağlayabilen yeni cerrahi teknikler geliştirilmiştir, bu ise prostatik karsinomun daha agresif tanı ve tedavisine yol açmaktadır. Hatta küçük boyutta, düşük dereceli, genç erkeklerde insidental bulunan prostat adenokarsinomları şimdi düşük morbiditeleri ve uzun vadeli progresyon riskinin yüksek olması nedeniyle agresif tedavi edilebilmektedir. Transrektal ultrason ve minimal morbidite ile ince biyopsi materyali üreten biyopsi tabancaları kullanımının artmasıyla sonuçlanan son gelişmeler, değerlendirmek için alınan iğne biyopsi örneklerinin sayısını artırdı ve artırmaya da devam edecek.
Şu anda, eleştirel tartışmalı konuları analiz etmeden, genellikle önceki verileri özetlemek eğiliminde olan sadece birkaç adet genel üropatoloji kitabı vardır. Dahası, bu kitapların genel niteliğinden dolayı, sadece az sayıda fotoğraf mevcuttur ve bunlar tanıda zor lezyonlar ile karşılaştıklarında, eksper olmayan patologlara yeterli yardımı verememektedir.
Araştırma için kullanılabilir zengin prostat örneklerinin bulunduğu bir kurumda çalıştığım için çok şanslıyım. Kurumumuzda her yıl 600 dan fazla biyopsi (iğne ve transüretral rezeksiyon spesmenleri) ve hemen hemen 200 radikal prostatektomi yapılmaktadır. Prostat Biyopsilerinin Yorumu kitabı, bunlardan elde edilen, günlük pratikte patologlara yardmcı olacak sıradışı lezyonlar ve prostat patolojisinde sık karşılaşılan ortak sorunları gösteren fotoğraflardan geniş bir sayı içerir.
Bu sorunlar:
1. Allerjik, infeksiyöz, posttransüretral rezeksiyon ve nonspesifik granülomatöz prostatit arasında ayrımlar;
2. Düşük dereceli prostat adenokarsinomunun adenozis ve bazal hücreli hiperplaziden ayrılması;
3. Gleason derecelendirme sistemi açısından, biyopsi materyalinin radikal prostatektomi bulguları ile korelasyonu ve tedavi kararları üzerinde etkisi için pratik bir yaklaşım;
4. Prostat spesifik antijen, prostat spesifik asit fosfataz ve bazal hücre spesifik antikorlar gibi immünohistokimyasal tekniklerin, sınırları ve potansiyel tuzakları ile prostat kanseri tanısında kullanımı;
5. Sınırlı kanserin iğne biyopsisinde tanısı; ve
6. Prostatı tutan postoperatif iğsi hücreli nodül, prostatın sistosarkoma filloidesi, prostatın adenoid kistik karsinomu, prostatın berrak hücreli kribriform hiperplazisi gibi ender ve yeni tanımlanan antitelerin illustrasyonları.
Sık karşılaşılan, transüretral rezeksiyon materyalinde koter artefaktı, iğne biyopsisinde ezilme artefaktı, yüksek dereceli transizyonel hücreli karsinom ve kötü diferansiye adenokarsinom ayrımı gibi sorunlar, tam gün bazında bu konularla ilgilenen patologların deneyimlerinden alınmıştır. Ayrıca, biyopsi tanısına dayalı radikal cerrahi uygulanan ve karsinom tanısı verifiye edilen zor olgular özellikle seçilmiştir.
Ayrıca tanısal olarak oldukça zor ve sıradışı lezyonlar tanıtılmasına ek olarak, yanı sıra prostat biyopsisi yorumlanmasındaki pratik sorunlar ele alınmakta, bu metinde prostat patolojisinde karşılaşılan tartışmalı ve karmaşık konular anlatılmaktadır.
Bu konular şunlardır:
1. Evre A (insidental bulunan) prostatik karsinomun sınıflama ve prognozu;
2. Prostatın intraduktal displazisi, onun kanserle ilişkisi, karsinomla bariz ilişkisi olmayan diğer antitelerden ayrımı ve tek başına biyopsi materyalinde bulunmasının önemi;
3, Prostatın duktal karsinomu (endometrioid karsinom), prostatın kolloid karsinomu, nöroendokrin farklılaşma gösteren karsinomlar (küçük hücreli karsinom, karsinoid) gibi prostat kanserinin ender varyantları hakkında güncel düşünceler; ve
4. Prostatı tutan erken mesane kanseri konservatif tedavisi ile ilgili, prostatı tutan insitü değişici epitel hücreli karsinomun önemi, prostatik stromal invazyon yapan değişici epitel hücreli karsinomun saptanması ve önemi. Bu kitap prostat biyopsisi materyalini değerlendirecek tüm patologların ilgisini çekecek. Buna ek olarak, her bir lezyon la ilişkili çeşitli klinikopatolojik özelliklerin tartışmaları genel olarak patologlar için yararlı bir referans olacaktır.
Prostat Biyopsilerinin Yorumu
Jonathan I. Epstein
1989

"Prostat Biyopsilerinin Yorumu " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü