Yumuşak Doku Tümörleri Biyopsilerinin Yorumu

560,00700,00 (-20%)

2 adet stokta

Yazar
:
Fisher, Montgomery, Thway
Çeviri Editörü
:
Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu
Sayfa Sayısı
:
562
Baskı Tarihi
:
2013
Kağıt
:
Kuşe – Renkli
ISBN
:
9786053350170

Karşılaştır
SKU: 9786053350170-1 Kategori:

YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ BİYOPSİLERİNİN YORUMU
Önsöz
Yumuşak doku tümörlerinin iki yüzden fazla çeşidi ve pek çok alt tipi vardır. Ders kitaplarının çoğunda bu tümörler World Health Organization (WHO) sınıflama şemasına uygun şekilde diferansiasyon veya tanısal alt tiplerine göre gruplandırılmıştır. Tanısı konulmuş olanlar için detaylı bilgi mevcuttur. Ancak, özellikle kor “core” biyopsi gibi sınırlı bir materyalde yumuşak doku tümörleri patoloğa önce diferansiasyon çizgisinin her zaman açık olmadığı veya geniş bir ayırıcı tanı spektrumunu düşündüren bir dizi mikroskopik patern olarak görülür.
Yumuşak Doku Tümörleri Biyopsilerinin Yorumu kitabı, cerrahi patologlara bir tanı rehberi olmayı hedeflemiş, ek olarak iğsi, epitelioid, pleomorfik, küçük yuvarlak hücre veya pleksiform gibi sito­morfolojik patern analizi ile tanıya yaklaşımı amaçlamıştır. Diğer bölümler, farklılaşma çizgisi (adipöz, vasküler, sinir kılıfı, düz kas) belirgin olup, kesici iğne biyopsisinde sınıflaması zor olan veya malign potansiyeli belirleneme­yen, cilt ve retroperiton gibi spesifik anatomik bölgeleri seçen ve stromal değişikliklerin ön planda olduğu tümörlere yoğunlaşmıştır. Stromal değişik­liklerden biri miksoid lezyonlara yol açar ve bunlar ayrımda sorun oluşturan göreceli sık görülen üreyişler olarak karşımıza çıkar. Bazı tümör tipleri, değişik bakış açılarından yaklaşımı gerektirdiği için birden fazla bölümde ele alınmıştır.
Spesifik tümörlerin ve tümör benzeri lezyonların anahtar noktaları her kategori için morfolojik, immünohistokimyasal, ultrastrüktürel ve genetik verileri ile normal tanısal süreçle paralel ve onu destekleyecek şekilde ayrıntılı bir biçimde aktarılmıştır. Renkli fotoğraflara ek olarak kitap, her kategorinin ayırıcı tanısı için gerekli bilgileri tablolar halinde özetlemiştir. Patolojik tanıya katkı sağlayacak ilgili klinik bilgiler ve sonraki tedavi için gerekenler eklenmiştir. Örnekleme teknikleri, materyalin yönetimi ve yardımcı tanısal yöntemler, sarkomların grade’lemesi, evrelemesi ve rapor edilmesi giriş bölümünde tartışılmıştır.
Sarkomlar ve pek çok benign yumuşak doku tümörü nadir olup, bunları sık görmeyenler için gerçek bir tanısal sorun oluşturur. Bu kitabın yumuşak doku tümörü biyopsilerinde tanı ve davranışı saptamada problemlerle karşı karşıya gelen tüm patologlar için bir değer taşımasını umuyoruz.
Cyril Fisher
Elizabeth A. Montgomery
Khin Thway

"Yumuşak Doku Tümörleri Biyopsilerinin Yorumu " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü