Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu – Biyopsi Yorumları Serisi

560,00700,00 (-20%)

5 adet stokta

Çeviri Editörü
:
Doç. Dr. Yasemin Özlük , Prof. Dr. Işın Kılıçaslan
Sayfa Sayısı
:
368
Baskı Tarihi
:
2017
Kağıt
:
Kuşe – Renkli
ISBN
:
9786053352860

Karşılaştır
SKU: 9786053352860 Kategori:

BÖBREK VE SÜRRENAL BİYOPSİLERİNİN YORUMU
ÇEVİRİ EDİTÖRLERİNİN NOTU
Değerli okurlarımız,
Böbrek ve sürrenal biyopsilerin in değerlendirilmesinde mikroskop başı kullanılabilecek pratik bilgiler içeren bu kitabın siz değerli meslektaşlarımıza ulaşmasını hedefledik. Bu amaçla çeviri editörlüğünü üstlendiğimiz kitabın çevirisinde emeği geçen meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
“World Health Organisation” (WHO) tarafından 2016 yılında ürogenital sistem tümör­leri güncellenmiş ve WHO kitapları serisinde basılarak yerini almıştır. Elinizdeki bu kitapta bu güncellemelerin bir kısmı WHO kitabının ve bu kitabın baskı tarihlerindeki örtüşme nedeni ile yer almamaktadır. Çok kişiye ulaşmasını hedeflediğimiz, böbrek iğne biyopsilerinin değerlendirilmesi konulu bu kitaptaki kısa, öz ve öğretici olan mev­cut bilgilerin okurlarımıza güncel olarak aktarılmasını amaçladığımızdan bu editöryal notta böbrek neoplazilerindeki son WHO 2016 güncellemelerini kısaca özetledik. Ayrıca ilgili konu başlıkları içerisinde bu editöryal nota atıfta bulunarak okurlarımızın bu bilgilere hızla ulaşmasını hedefledik. Umuyoruz ki bu çabamız amacına ulaşacak ve siz değerli okurlarımız en güncel bilgilere rahatlıkla ulaşabileceksiniz.
Ürogenital tümörlerin WHO tarafından 2016’da yayınlanan son “mavi” kitabında yer alan değişiklikler 2015 yılı Mart ayında Zürih’te gerçekleştirilen WHO konsensus konferansında tartışılmıştır. Son sınıflamada yer alan değişiklikler “lnternational Society of Urological Pathology” (ISUP) tarafından gerçekleştirilen Vancouver konsensus toplantısına dayanmaktadır. Patolojik, epidemiyolojik ve genetik temele dayanan güncel veriler üzerinden gidilerek yeni sınıflama yapılmıştır. Buna göre WHO 2016 ürogenital sistem tümörleri sınıflamasındaki değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:
1. Böbrek hücreli karsinomlarda WHO tarafından 4’1ü sistem olan WHO/ISUP gradlama sisteminin kullanımı önerilmiştir. Bu gradlama nükleol varlığına dayanmaktadır. Özellikle Grad 1-3 tümörlerde nükleol varlığı belirleyici iken, Grad 4 tümörlerde ise belir­gin nükleer pleomorfizm, tümör dev hücreleri ve/veya rabdoid ve/veya sarkomatoid diferansiyasyon söz konusudur. WHO/ISUP gradlama sistemi berrak hücreli ve papiller BHK için valide edilmiş olsa da diğer tümörlerde henüz valide edilememiştir.
2. Papiller adenom tanımında son sınıflamaya kadar 0,5 cm:lik bir değer temel alın­maktaydı. 0,5 cm. veya daha küçük tümörler papiller adenom olarak adlandırılmakta iken, WHO 2016 sınıflamasında bu değer 1,5 cm:ye çıkarıldı. Artık 1,5 cm. veya daha küçük, papiller ya da tubuler yapıdaki kapsülsüz tümörler papiller adenom olarak tanımlanmaktadır. Bu boyut değişikliği kapsülsüz, Grad 1-2 tümörlerin metastaz yapmadıkları verisine dayanmaktadır. Ancak iğne biyopsilerinde kapsül varlığının değerlendirme güçlüğü ve tümörde grad heterojenitesi varlığı nedeni ile papiller adenom tanısı koyarken çok dikkat edilmelidir.
3. Multiloküler kistik böbrek hücreli karsinom (BHK) olgularına ait yayınlarda nüks veya metastaz bildirilmemiştir. Bu nedenle bu tümörün son sınıflamada adlandırması “Düşük malignite potansiyelli multiloküler kistik renal neoplazi” olarak değiştirilmiştir. Tanı kriterleri ve ilgili patolojik tanımlamalar bu kitap içerisinde ilgili bölümde detaylarıyla yer almaktadır.
4. Primer böbrek karsinoid tümörlerinin nefrektomi sonrası sık nüks etmeleri nedeni ile bu tümörlerde terminolojinin “iyi diferansiye nöroendokrin tümör” olarak değiştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.
5. Daha önce öneri antiteler olarak yer alan birtakım tümörler yeterli moleküler veri, klinik takip ve patolojik veri varlığı dikkate alınarak WHO 2016 sınıflamasında yeni tümörler olarak yerlerini aldılar. Bu tümörler HLBHK-ilişkili BHK, SDHB-eksikliği gösteren BHK, tubulokistik karsinom, edin sel kistik hastalık ilişkili BHK ve berrak hücreli papiller BHK’dir.
6. WHO 2016 sınıflamasında yer almayan, ancak WHO tarafından da farklı morfolojik, immünhistokimyasal ve moleküler bulguları olduğu kabul edilen, fakat özellikle nadir olmaları nedeni ile haklarında yeterli veri toplanmamış olan tümörler bulunmaktadır. Öneri olarak yer alan bu tümörler arasında tiroid benzeri folliküler BHK ve ALK gen yeniden düzenlenmesi ile ilişkili BHK sayılabilir. Anjiyoleiyomiyomatöz stromadan baskın olan ve “renal anjiyomiyoadenomatöz tümör” terminolojisi öne­rilen BHK üzerine sınırlı veri mevcuttur. Bu tümörün berrak hücreli BHK’nin veya berrak hücreli papiller BHK’nin bir alt tipi olabileceği tartışmalıdır. TCEB-1 mutasyonu ilişkili olabileceklerini öne süren araştırmacılar mevcuttur.
7. WHO 2004 sınıflamasında yer alan nöroblastom ilişkili BHK grubundaki tümörlerden bazılarının MiT-ailesi translokasyonu ilişkili BHK tümörlerinden olduğunun gösterilmiş olması nedeni ile bu tümör son sınıflamadan çıkartılmıştır.
Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu
Yasemin Özlük, Işın Kılıçaslan

"Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu – Biyopsi Yorumları Serisi " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü