Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı (2 Cilt Takım)

4.500,004.900,00 (-8%)

Stokta yok

Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı 1-2

Karşılaştır
SKU: 9789752775077 Kategoriler: , ,

IRWIN VE RIPPE’NİN YOĞUN BAKIM TIBBI
Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı’nın altıncı baskısını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Önceki baskılar bu metni, karmaşık ve sürekli değişen yoğun bakım alanında önemli bir bilgi kaynağı haline getirmiştir. Altıncı baskıyı oluşturma sırasında karşılaştığımız zorluklar, bu kaynağın değiştirilmesini, geliştirilmesini ve erişkin yoğun bakım ünitelerinde klinik uygulamalarda bulunan çeşitli uzmanlık alanlarının uzmanları tarafından duyulan büyük gereksinimi karşılama konusunda ilerleme kaydetmesini sağlamayı sürdürmek ve bunu da önceki baskıları kullanışlı ve popüler yapan temel yönleri kaybetmeden gerçekleştirmekti. Altıncı baskı oluşturulurken bu zorlukların üstesinden gelinmiş olmasını umuyor ve öyle olduğunu sanıyoruz.
Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı’nın Altıncı baskısı yaklaşık olarak bir önceki baskı ile aynı uzunluktadır. Kitabın boyutunu sabit tutmak amacıyla her bölüm editörü ve yazar, basılan materyalleri dengeli tutma, yeni ve güncel bilgilerin özellikle vurgulanması, güncelliğini yitirmiş, klinik açıdan daha az öneme sahip bilgilerin çıkarılması konusunda zorunlu tutulmuş ve tüm bölüm editörleri ve yazarlar bu zorunluluk karşısında üstün bir iş çıkarmışlardır. Her bölüm ve kısım yeni bilgi teknikleri ve prensiplerini yansıtan güncel referanslar ile yenilenmiştir. Yeni ortaya çıkan ilgi alanlarını ortaya koyan kısımlar eklenmiştir. Tamamen yeni bir bölüm, minimal invazif monitörizasyon, yoğun bakım alanındaki bu yeni ve önemli adımı açığa çıkarmak adına altıncı baskıda yerini almıştır. Dr. Alan Lisbon bu yeni bölümün editörü olarak aramıza katılmış ve bu önemli yeni alana ait bilgilerin koordinasyonunda müthiş bir iş çıkarmıştır.
Kanıta dayalı tıp, yoğun bakım tıbbının da içinde bulunduğu tıbbın birçok alanında artan öneme sahip duruma gelmiştir. Kanıta dayalı kılavuzlara duyulan gereksinimi karşılamak için her bölümün editöründen ağırlıklı olarak randomize prospektif kontrollü çalışmalar olmak üzere güncel deneysel çalışmalar hakkında görüş bildirmeleri istenmiştir. Elde edilen bilgi el verdiği ölçüde yazarlar, kendi kısımları içinde bu bilgileri/kanıtları özetleyen yararlı tablolar oluşturmuştur.
Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı’nın beşinci baskısının yayınlanmasından sonra yoğun bakım alanında önemli değişiklikler ve gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler bu baskıdaki tüm kısımların güncellemelerine yansıtılmıştır. Bilimsel araştırma sonuçlarını klinik pratiğe dökmenin tüm klinisyenler için önemli bir sorun olması nedeniyle, tüm bölüm editörleri ve yazarlardan, yeni milenyumun başlangıcından bu yana yoğun bakım tıbbı pratiğindeki en etkin gelişmelere kendi bölüm ve kı­sımlarında yer verdiklerinden emin olmaları istenmiştir. Bu gelişmeler, kan şekeri kontrolünün sağlanması; pulmoner arter kateterinin rolü, uygun yerine yerleştirilmesi; akut akciğer hasarı ve akut solunum sıkıntısı sendromunda düşük tidal hacimle ventilasyon; akut akciğer hasarında sıvı yönetimi; kardiyak arrest sonrası hasta sonuçlarının daha iyi olması amacıyla yapılan teröpötik hipotermi; ağır sepsis tedavisinde rekombinant insan aktive protein C kullanımı; vazopressör bağımlı septik şokta kortikosteroid replasmanı; mekanik ventilasyonla takip edilen hastalarda sedatif infüzyonlarının günlük kesilmesi; ve ağır sepsis ve septik şok tedavisinde erken hedefe yönelik tedavi gibi konuları içermektedir. Hasta güvenliği azami öneme sahip olduğu için derin ven trombozu proflaksisi; kateter ilişkili enfeksiyonlar ve ventilatör ilişkili pnömoni için kılavuzlar geliştirilmesi gibi hasta güvenliğini sağlayacak uygulamalara yapılan vurgular tekrarlanmıştır. Yoğun bakım tıbbının gelişen alanlarını yansıtan yoğun bakım ünitelerinde uyku konusu, ciddi epidemik viral pnömoniler gibi konular için yeni bölümler ayrılmıştır. Ayrıca yoğun bakımı, terörizm nedenli sorunlara yönelik olarak ele alışımız daha da güçlü hale gelmiştir. Bu konu beşinci baskıda “Biyolojik ve Kimyasal Kitle İmha Ajanlarının Tıbbi Yönü” olarak tek bir kısımda incelenınişti. Yeni baskıda gelişen ve genişleyen bu konu “Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner Problemler” bölümü içinde yer alan “Akut İnhalasyon Hasarı”; “Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyon Hastalıkları ile İlişkili Problemler” bölümü içinde yer alan “Kitle İmhasında Kullanılan Biyolojik Ajanlar”; ve “Farmakoloji, Doz Aşımı ve Zehirlenmeler” bölümünde yer alan “Kitle İmhasında Kullanılan Kimyasal Ajanlar” kısımları olarak üç ayrı kısımda ele alınmıştır.
Pulmoner, Romatoloji/İmmünoloji, Transplantasyon ve Psikiyatri bölümleri ve Ekler kısımlarının düzenlenmesi ve güncellenmesinde olağanüstü çalışmalarından dolayı Dr. J. Mark Madison, Dr. Robert B. Zurier, Dr. Stephanie M. Levine, Dr. John Querques ve Dr. Joseph J. Frassica’ya teşekkür ve minnetimizi sunuyoruz.
Cerrahi kritik bakımda da eşit derecede önemli gelişme­ler yaşanmıştır. Bu gelişmeler sepsiste yeni tedavi yöntemleri ve yaklaşımlar, akut akciğer hasarı, multipl organ sistemleri disfonksiyonu ve şok konularındaki gelişmeleri içermektedir. Cerrahi ve travma bölümleri bu kitabın en büyük gücü olmayı sürdürmektedir.
Koroner bakım alanında hızlı gelişmeler devam etmektedir ve bunlar özellikle akut miyokard infarktüsü ve diğer akut koroner sendromlar gibi alanlardaki yeni teknikleri ve uygulamaları içermektedir. Kardiyoloji alanındaki birçok gelişmeden dolayı yoğun bakım kardiyolojistlerinin karşılaştığı sorunlarda dramatik değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklere yeniden düzenlenen Kardiyovasküler Sorunlar ve Koroner Yoğun Bakım bölümünde yer verilmiştir.
Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı kitabıını yeni bilgiler ve teknikleri içermesi amacıyla genişletilip güncellenirken editörler olarak karşılaştığımız zorluk, daha önceki basımlarda okuyucuların alışageldiği pratik, kliniğe oryante bakış açısını sağlayabilmek olmuştur. Editörler olarak, okuyucuların daha önceki beş baskıda oldukça kullanışlı bulduğu klinik açıdan uygun çalışmalar ve bilgilere odaklı kalmaya çalıştık.
Geçmişte olduğu gibi, yeni kitap da yoğun bakım ünitelerinde sıkça uygulanan teknikler ve işlemler konusunda ayrıntılı bir bölümle başlamaktadır. Bu bölüm, yeni bir bölüm olan “Minimal İnvazif Monitorizasyon” ile birlikte “Yoğun Bakım Tıbbı’nda İşlemler, Teknikler ve Minimal İnvazif Monitorizasyon” adıyla ayrı bir monograf olarak daha önceden yayımlanmıştı. Prosedürler ve teknikler bölümündeki tüm kısımlar güncellenmiş; beşinci baskının ya­yınlanmasından bu yana meydana gelen değişiklikleri de kapsamak adına yeni şekiller ve teknik tanımları eklenmiştir. “İşlemler ve Teknikler” bölümünün ilk kez koeditörlüğünü üstlenen Dr. Stephen O. Heard ve Dr. Margaret M. Hudlin’e çıkardıkları muhteşem iş için minnettarız.
Cerrahi yoğun bakım, şok ve travma ile ilgili bölümler dengeli editoryal yaklaşımımızın altını çizmek adına genişletilmiş ve güncellenmiştir. Toplam 31 kısımdan oluşan “Farmakoloji, Doz Aşımı ve Zehirlenmeler” bölümü bu kitabın büyük gücü olarak kalmaya devam etmiştir. Bu bölüm, daha geniş olan bu kitabın içine yerleştirilmiş ayrı bir kitabı temsil etmektedir.
Yoğun Bakım hizmetleri, kamu politikalarından tamamen soyutlanamayacağı için kitabımızda geniş bir bölümle bu konuyu vurgulamaya devam ettik. Dr. Jay S. Steingrub yeni adı “Yoğun Bakım Üniteleri’nde Güncel Sorunlar” olan bu bölümün yeni editörü olarak aramıza katılmıştır. Dr. Steingrub sadece etik ve yasal konuları değil; yoğun bakımda finans, organizasyon, yönetim, güvenlik ve enformasyon teknolojisi ile ilgili konuları da kapsamak amacıyla bu bölümü oldukça geniş biçimde ele almıştır.
Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı’nın önceki baskılarda olduğu gibi, editöryal tutarlılık ve yazım anlaşılırlığına odaklı olduk. Önceden olduğu gibi klinik uygulamalar üzerindeki vurgulamalarımız devam etmiştir. Temel patofizyoloji üzerine yapılan tartışmalar, bu önemli alanlarda derinlemesine bilgi peşinde olan klinisyenlere yardımcı olmak için geniş referanslarla yönlendirilip desteklenmiştir. Kurumsal taraf tutmanın söz konusu olduğu ya da tartışmalı olduğu düşünülen tedavi yöntemlerinden bahsedilirken bu durumların belirtilmesine gayret edilmiştir.
Umuyoruz ve inanıyoruz ki geçtiğimiz dört yıl boyunca çok sayıda insanın büyük emekleri; bu alandaki uygulayıcılara ve onların karmaşık hastalıkların tanı ve tedavisinde, insanın çektiği acıların dindirilmesinde sarfetmekte oldukları efora kılavuzluk edecek ve destekleyecek, yoğun bakımın önemli prensiplerini anlatacak bu kullanışlı, güncel ve kapsamlı kitapla karşılık bulmuştur.
Richard S. Irwin, M.D., F.C.C.P.
James M. Rippe, M.D

"Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı (2 Cilt Takım) " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü