Braunwald Kalp Hastalıkları Kardiyovasküler Tıp Kitabı

3.250,004.062,00 (-20%)

2 adet stokta

ISBN: 9786053351108
Yazar: Braunwald, Mann, Zipes, Libby, Bonow
Çeviri: Prof. Dr. Murat Sezer, Uzm. Dr. Emre Aslanger
Basıkı Yılı: 2015
/ Dokuzuncu Baskı
Sayfa Sayısı: 2020

Karşılaştır
SKU: 9786053351108 Kategori:

BRAUNWALD KALP HASTALIKLARI KARDİYOVASKÜLER TIP KİTABI
ONDOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ
Kardiyovasküler tıp ve pratikteki ilerlemeler nefes kesici bir hızla sürmeye devam etmektedir. Bilgi temeli genişledikçe öğrenim sistemlerimizi bu alandaki ilerlemeye uygun biçimde adapte etmemiz gerekmektedir. Hızla değişen bilimsel temeller, klinik araştırma sonuçları ve kanıta dayalı tıbbi pratiği göğüslemeye yetecek araçlarla donanmış Braunwald Kalp Hastalıkları: Kardiyovasküler Tıp Kitabı’nın dokuzuncu edisyonunu klinisyenlere, eğitimdeki doktorlara ve tüm seviyelerden öğrencilere bu devam eden, ilerlemiş öğrenim sisteminin merkezi olarak sunmaktan onur duyuyoruz.
Braunwald Kalp Hastalıkları’nın önceki edisyonlarında oluşturulan gelenekle uyumlu biçimde dokuzuncu edisyon da kardiyovasküler pratiğin genişliğini kapsamakta, yeni ilerlemeleri ve yerleşik önleme, tanı ve tedavi paradigmalarını değiştirmedeki potansiyellerinin altını çizmektedir. Bu edisyonu canlı, uyarıcı ve güncel tutmak için derinlemesine gözden geçirdik. Dokuzu önceki edisyonlarda olmayan konuları kapsamak üzere 94 bölümün 24’ü tamamen yenidir. Kendi alanlarında başarılı ve tanınmış 46 yeni yazar ekledik. Sekizinci edisyondan taşınan bölümlerin hepsi derin­lemesine gözden geçirildi ve güncelleştirildi. Bu edisyon çoğu tam renkli olan yaklaşık 2500 şekil ve 600 tablo içermektedir. Uygun olan her bir bölümün sonunda günümüz kılavuzlarına dair güncel kısımlar vermeye devam etmekteyiz.
Yeni edisyondaki bu değişikliklerini sağlayanların hepsine bu önsöz kısmında yer verilemez, ancak bir dizi başlık sunmak istiyoruz. Bu dokuzuncu başlık kardiyovasküler tıbbın temelleri kısımını destekleyen tamamen yeni iki bölüm içermektedir. Paul Mueller tarafından yazılan kardiyovasküler tıpta etik ve Elliot Antman tarafından yazılan klinik çalışmaların dizayn ve uygulaması. İlk bölümün yazılmasında Thomas Gaziano kardiyovasküler hastalığın global yükü bölümünde J. Michael Gaziano’ya katılmıştır. Genetiğin artan öneminden ötürü J.G. Seidman, kardiyovasküler hastalıkların kalıtsal nedenleri hakkındaki güncellenmiş bölümde Reed Pyeritz ve Christine Seidman’a eklenmiş; David Tester ve Michael Ackerman de kardiyak aritmilerin genetiği konusundaki yeni bir bölüme katkı da bulunmuştur.
Kalp yetersizliğinin azalmayan yükü ve toplumsal etkisi nedeniyle kalp yetersizliği kısmı süren bir vurgu içermektedir ve beş yeni bölüm ile yaygın revizyondan geçmiştir. Barry Greenberg kalp yetersizliği hastalarına yaklaşımda Andrew Kahn ile birlikte çalışmış; Mihai Georghiade, Gerasimos Filippatos ve Michael Felker akut kalp yetersizliğine yeni bir bakış getirmiş; Michael Acker ve Mariell Jessup kalp yetersizliğinin cerrahi tedavisindeki ilerlemeleri konu almış; Mandeep Mehra ve Bartley Griffith destekli dolaşımda cihaz tedavisinin rolünü tartışmış ve William Abraham kalp yetersizliği monitörizasyonu ve tedavisinde yeni cihazların rolünü anlatmıştır.
Kardiyovasküler görüntülemeyi konu alan bölümler bu alandaki tüm heyecan verici gelişmeleri içermiştir. Raymond Kwong ve Ailen Taylar kardiyak manyetik rezonans ve kardiyak bilgisayarlı tomografi konusunda mükemmel ve detaylı yeni bölümler yazmışlar, buna Amerikan Kardiyoloji Kolejinin (ACC) bu ileri teknolojilere dair uygun kullanım kriterleri eklenmiştir. Güncellenmiş ACC uygun kullanım kriterleri ayrıca ekokardiyografi ve nükleer kardiyoloji kırımlarında da bulunmaktadır. Ek olarak görüntüleme kısmı Jean-Claude Tardif ve Philippe LA.llier tarafından yazılan intravasküler ultrason ve Peter Libby, Farouc Jaffer ve Ralph Weissleder tarafından oluşturulan kardiyovasküler moleküler görüntüleme konulu iki yeni bölümle geliştirilmiştir.
Kardiyovasküler tıpta atriyal fibrilasyonun artan rolü göz önüne alınarak Fred Morady ve Douglas Zipes tarafından bu ritim bozukluğunun değerlendirilmesi ve tedavisi hakkında yazılan yeni bir kısım kardiyak arit­miler bölümüne eklendi. Kalp ritim anormallikleri bölümünde güncellenen diğer bölümler de bu önemli kalp hastalığı alanındaki son durum hak­kında okuyucularımızı bilgilendirmeye devam edecektir.
Dariush Mozaffarian ve Edzard Ernst beslenme ve tamamlayıcı tıp konusundaki uzmanca yazılmış bölümlerle önleyici kardiyoloji kısmına eklenmişlerdir. Aterosklerotik hastalık kısmında Marc Sabatine, göğüs ağrılı hastaya yaklaşımda Chris Cannon’a katılmış, William Baden yeni bir kararlı iskemik kalp hastalığı bölümünde David Morrow’e eşlik etmiştir. Deepak Bhatt, Jeffrey Popma ile birlikte çalışarak perki.itan koroner girişim konusunda yeni bir bölüm hazırlamış ve koroner dışı vasküler hastalıkların endovasküler tedavisine dair tartışmanın güncellenmesinde Andrew Eisenhauer ile Christopher White’a katılmıştır. Kardiyak kapakların kateter temelli değiştirilmesi ya da tamiri hakkındaki heyecan verici yeni tedavileri de içeren yapısal kalp hastalıklarında kateter temelli tedaviler kısmında yazar olarak kadromuza katılan John Webb’e de merhaba diyoruz. Diğer yeni bölümlerimiz arasında aort hastalıklarına taze bir yorum getiren Alan Braverman, Robert Thompson ve Luis Sanchez’e ait bölüm; Darren McGuire tarafından yazılan diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar; Jeffrey Weitz’ın yazdığı hemostaz, tromboz ve fibrinoliz ve Viola Vaccarino ile Douglas Bremner’in oluşturduğu kardiyovasküler hastalıkların psikiyatrik ve davranışsa! yönleri kısmı yer almaktadır. Son olarak, Jose Ramires, Andrei Sposito, Edecio CunhaNeto ve Maria de Lourdes Higuchi’nin kardiyovasküler hastalıkların küresel doğası konusundaki bölümümüzü Chagas hastalığının patofizyolojisi, değerlendirilmesi ve tedavisi hakkında yazdıkları mükemmel bölümle geliştirmenin keyfini yaşıyoruz.
Bu yazarların hepsine dikkate değer zaman, çaba ve Braunwald Kalp Hastalıkları kitabının yüksek standartlarını sürdürme ilkesine bağlılıklarından ötürü şükran borçluyuz. Bu edisyonun metninin sonuca vardırılmasındaki heyecanımız kadar Braunwald Kalp Hastalıkları internet sitesinin geliştirilmesinden ötürü de heyecanlıyız. Bu çalışmanın Expert Consult internet sitesinde bulunan elektronik versiyonu, basılı verisyonun alabileceğinden çok daha fazla şekil ve tablo içermektedir. Şekil ve tablolar elektronik slayt gösterimleri için doğrudan İnternet sitesinden indirilebilmektedir. Ek olarak, basılı bölümleri destekleyen video ve ses içeriğimiz de zenginleşmektedir. Dr. Braunwald bölüm içeriklerini kişisel olarak haftalık fasılalarda güncellemekte, bu şekilde gerçekten yaşayan ve içeriği son araştırmaları, klinik çalışmaları ve uzman görüşlerini içerecek şekilde genişleyen eşsiz bir kitap yaratmaktadır.
Dahası, Braunwald Kalp Hastalıkları ailesinin yardımcı kitapları da gelişmeye devam etmekte, geniş bir kardiyovasküler durum yelpazesinde detaylı üst uzmanlık bilgisi sunmaktadır. Bunlar arasına Christie Ballantyne tarafından edite edilen Klinik Lipidoloji; Ziad Issa, John Miller ve Douglas Zipes tarafından yazılan Klinik Aritmoloji ve Elektrofizyoloji; Douglas Mann tarafından edite edilen Kalp Yetersizliği; Catherine Otta ve Robert Bonow tarafından Kalp Kapak Hastalıkları; Pierre Theroux’dan Akut Koroner Sendromlar; Roger Blumenthal, JoAnne Foody, ve Nathan Wong’dan Önleyici Kardiyoloji; Debra Moser ve Barbara Riegel’den Kardiyovasküler Hemşirelik; Robert Kormos ve Leslie Miller’den Mekanik Dolaşımsal Destek; Henry Black ve William Elliott’tan Hipertansiyon; Elliott Antman ve Marc Sabatine’den

"Braunwald Kalp Hastalıkları Kardiyovasküler Tıp Kitabı " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü