Akciğer Biyopsilerinin Yorumu

560,00700,00 (-20%)

3 adet stokta

Yazar
:
Saul Suster, Cesar A. Moran
Çeviri Editörü
:
Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak
Sayfa Sayısı
:
418
Baskı Tarihi
:
2015
Kağıt
:
Kuşe – Renkli
ISBN
:
9786053351504

Karşılaştır
SKU: 9786053351504 Kategori:

AKCİĞER BİYOPSİLERİNİN YORUMU
Önsöz
Akciğer biyopsileri günlük rutin çalışma içerisinde patologlar tarafından görülen materyallerin en sık karşılaşılanlarından birisidir. Esnek bronkoskopinin kullanıma girişi akciğer hastalığı olan olgularda pulmonologların ve klinisyenlerin akciğere kolayca ulaşabilmelerini sağlamıştır. Ancak biyopsinin küçük boyutlu olması ve sıklıkla işlemden kaynaklanan artefaktlar içermesi patolog için ciddi zorluklar ortaya çıkarır. Bazen klinisyenlerin biyopsinin tanısal verimliliği ile ilgili beklentileri, biyopsi yönteminin sınırlılıklarından kaynaklanan gerçeklerle uyuşmayabilir. Göğüs hastalıkları hekimi ve radyolog ile yakın iletişim biyopsinin yeterli şekilde yorumlanabilmesi ve klinisyenin tekniğin sınırlılıklarına ilişkin olarak eğitilmesi için yüksek önem taşır. Tüm sınırlılıklarına karşın küçük akciğer biyopsi örnekleri klinisyen için hasta idaresi ve tedavisinde çok önem taşıyan değerli bilgiler sağlayabilir. Biyopsiden önce yapılacak bilgisayarlı tomografi incelemeleri biyopsi işlemi yapılacak hastaların uygun olarak seçimi ve ayırıcı tanıların değerlendirilmesi için yararlıdır.
Bu kitap akciğer biyopsisi yorumlanmasının çeşitli yönlerine değinmektedir. Pulmoner patoloji alanında basılmış birçok mükemmel kitap bulunmakla birlikte, bunların çoğu rezeksiyon materyallerinin patolojisini temel almaktadır ve çok azı küçük akciğer biyopsilerine özel zorluklar ve kısıtlılıkları konu etmektedir. Bu kitap geleneksel hastalık: gruplarına göre sınıflandırılmıştır ve çeşitli hastalıkların temel klinik yönlerine ek olarak histopatolojik özelliklerini; özel boyalar, immünhistokimya, elektron mikroskobi ve moleküler patoloji gibi yardımcı tanısal yöntemleri içermektedir. Küçük biyopsiler bağlamında ayırıcı tanı ve işleme özel kısıtlıklar gerekli yerlerde özellikle vurgulanmıştır. Tanımlanan olayların temel özellikleri çok sayıda tabloda özetlenmiş ve tartışılan durumların en önemli ve ayırt edici özelliklerini vurgulamak için çok sayıda resim kullanılmıştır. Farklı lezyonlar temelinde değişik biyopsi tiplerinin (örn. endoskopik, kor iğne, açık/kama biyopsi) endikasyonları tartışılmıştır.
Akciğer Biyopsilerinin Yorumu kitabının içeriği yazarların kişisel deneyimi yanı sıra, basılı literatürün dikkatli bir özetini de içermektedir. Yazarlar özellikle olağandışı ve çok nadir durumlar söz konusu olduğunda dahil etmedikleri metinlerden ve iyi tanımlanmamış ve tartışmalı konularda tüm patologların gösterdikleri doğal sayılabilecek tarafgirliklerinden ötürü özür dilerler. Tartışmalı konularda denge gözetmeye çalıştık ve umuyoruz ki bu kitap akciğer biyopsilerini yorumlama görevi ile karşı karşıya bulunan genel patolog için yardımcı olabilsin.
Saul Suster, MD.
Cesar A. Moran, M.D.

"Akciğer Biyopsilerinin Yorumu " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü