Sabit Protezin Temelleri

750,00

Stokta yok

Sabit Protezin Temelleri 3.Baskı
ISBN: 9786058985674
Yazar: Herbert T. Shillingburg,
Çeviri:Prof. Dr. M. Kemal Ünsal
Prof. Dr. Aslıhan Üşümez
Basım Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 572

Karşılaştır
SKU: 9786058985674-1 Kategori:

SABİT PROTEZİN TEMELLERİ
Önsöz
Sabit prostodonti;hasar görmüş dişlerin metal döküm metal-seramik veya tam seramik restorasyonlar ile restore edilmesi ve kaybedilen dişlerin yerine sabit protezler yerleştirilmesi sanatı ve bilimidir. Hastanın sabit prostodonti aracılığıyla başarılı bir şekilde tedavi edilmesi için; hastanın eğitilmesi ve böylece daha başka dental hastalık oluşumlarının önlenmesi, doğru bir tanı yapılması, periodontal terapi, operatif beceriler, oklüzal faktörler ve bazı durumlarda hareketli tam veya kısmi protezlerin takılması ve endodontik tedavi gibi çeşitli dental tedavi durumlarının akılcı bir şekilde kombine edilmesi gerekir.
Bu diş hekimliği alanındaki restorasyonlar dental hastalara sunulan en iyi ve kaliteli hizmet olarak veya en kötü ve zararlı hizmet olarak değerlendirilebilir. Tedavi esnasında izlenecek yol; kişinin biyolojik ve mekanik ilkelere ilişkin bilgi birikimine, tedavi planını uygulayabilmesi için sahip olduğu manipulatif becerilerinin gelişimine ve detayları değerlendirebilmesi için eleştirel bir bakış açısı ve muhakeme kabiliyeti geliştirebilmesine bağlıdır.
Son zamanlarda iyileştirme sanatlarının her alanında olduğu gibi bu diş hekimliği alanında da çok büyük değişiklikler yaşanmıştır. Malzemeler, araçlar ve tekniklerdeki iyileşme, bugünün ortalama düzeyde beceriye sahip operatörlerinin yıllar öncesinde yalnızca en yetenekli diş hekimleri tarafından sunulabilen hizmete eş değer kalitede hizmetler sunabilmelerini olanaklı hale getirmiştir. Ancak bu düzeyde kaliteli bir hizmet sunulabilmesi elbette diş hekiminin restoratif diş hekimliği ilkelerinde eksiksiz bir alt yapıya ve gerekli tekniklere ilişkin derin bir bilgi birikimine sahip olması halinde olanaklıdır.
Sabit Protezin Temelleri kitabı sabit kısmi protezler ve metal döküm, metal-seramik ve tam seramik restorasyonlarla uğraşan restoratif diş hekimliği alanının tanıtılması ve bu alana ilişkin genel bilgiler verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın, mesleğe yeni başlamış diş hekimlerinin veya bilgilerini güncellemek isteyen diş hekimleri veya yüksek lisans öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu temel bilgileri vermesi öngörülmektedir.
Klinik ortamda rasyonel kararlar alınabilmesi için gerekli altyapıyı sağlamak amacıyla, kitapta tedavinin planlanması, oklüzyon ve diş preparasyonuna ilişkin temel hususları ele alan bölümler yer almaktadır. Ayrıca, diğer bölümlerin bazı kı­sımları ilgili konuların temel ilkelerine ayrılmıştır. Diş hekimlerinin ve diş hekimliği öğrencilerinin günlük işlerinde kullanmak zorunda kalacağı bir takım özel teknikler ve araçlar da kitap içerisinde irdelenmektedir.
Mesleki anlamda birçok teknik yaygın olarak kullanıldığından; kitapta alternatif tekniklere de yer verilmektedir. Ancak, genellikle, yalnızca tek bir teknik sunulmaktadır. Belirli bir operasyonun gerçekleştirilmesinin genellikle birden fazla kabul edilebilir yolu olduğundan okuyucularda ilgili alana ilişkin bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Ancak diş hekimliği lisans eğitimindeki sınırlı süre içerisinde, genellikle farklı tedavi türlerinin her birine ilişkin yalnızca tek bir temel tek­nik konusunda uzmanlık kazanılmasına yetecek kadar zaman kalmaktadır.
Sabit Protezin Temelleri kitabı ile sabit prostodonti terapisinin çeşitli yönlerine ilişkin sağlıklı bir çalışma alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitaba, yeni sementlerin giderek artan kullanımını, ölçü malzemelerinin yeni ambalajları ve kullanım tekniklerini ve ölçü alınması esnasında yumuşak doku yönetimindeki değişiklikleri içeren güncel bilgiler eklenmiştir. Yeni artikülatörler, yüz arkları (facebow) ve oklüzyon kavramı ayrıca hareketli protez kalıbı alınması teknikleri kitapta yer alan dikkat çekici konulardandır. Periodontal anlamda zayıflamış dişlerin giderek daha fazla kullanılmaya başlaması, açığa çıkmış kök morfolojisi bulunan dişlerle veya kökü kaybedilmiş molarlarla çalışılması esnasında bir takım ipuçlarına gereksinim duyulmasına neden olmuştur.
Defekt bulunan dişsiz kretlerin tedavisinde kullanılan farklı yöntemler, diş hekiminin tedavinin işlevsel ve estetik sonuçlarını daha iyi bir şekilde kontrol altında tutabilmesini sağlamakta ve kemik ve yumuşak doku kaybının maskelenmesinde metal veya seramik malzemelere duyulan bağımlılığı azaltmaktadır. Siman ile yapıştırılmış, kişiye özel, prefabrik porselen kaplamalı altın köprülerin hazırlanmasına yönelik teknikler için ayrılan sayfalar çıkarılmıştır.
Estetik restorasyonların giderek önem kazanması tam seramik ve metal seramik restorasyon konusunun bir bölüm yerine üç bölüm şeklinde genişletilerek ele alınmasını gerektirmiştir. Sabit Protezin Temelleri kitaba rezin tutuculu sabit kısmi protezler ile güçlü ve zayıf yönlerini fark etmeye başladığımız yeni bir tedavi yaklaşımına ilişkin bir bölüm eklenmiştir. Yapılan değişiklikler güncel araştırmalara, ayrıca yazarların ve meslektaşlarının hastalarını tedavileri ve öğrencilerine verdikleri dersler esnasında elde ettikleri deneyimlere dayanmaktadır.

"Sabit Protezin Temelleri " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü