Medikal Fizyoloji 3.Baskı

650,00

Stokta yok

ISBN: 9786059720229
Basım Yılı: 2020
Basım Sayısı: 3.basım
Sayfa Sayısı: 1350 Yazar: Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep
Çeviri: Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU Prof. Dr. Metin BAŞTUĞ Prof. Dr. Metehan UZUN Dr. Öğr. Üyesi. Hüseyin Avni EROĞLU

Karşılaştır
SKU: 9786059720229 Kategori:

MEDİKAL FİZYOLOJİ 3. BASKI
ÜÇÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ
Medikal Fizyoloji kitabımızın İkinci Baskısının fizyoloji camiası tarafından bu kadar beğenilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Önceki baskılarda bize yol gösteren üç aşamalı felsefe, Üçüncü Baskıyı hazırlarken de devam etti.
İlk olarak, alanında uzman birçok yazan ortak bir dilde birleştirdik. İlk Baskıda, bu ortak dili tek bir bilgisayarın başında birlikte oturup, yazarlarımızın ilk taslaklarını satır satır yeniden kaleme alarak gerçekleştirdik. Üçüncü Baskıyı düzenlemeye başladığımızda, yazarlarımızdan biri New Haven’dan Cleveland’a taşınmıştı. Bu durumda dahi, bir paylaşım yazılımı kullanarak birlikte ve eş zamanlı olarak birlikte düzenlemeye devam ettik. Yirmi yılı aşkın bir süredir birbirimizin yazı stillerine o kadar alıştık ki, artık birbirimizin cümlelerini tamamlayabiliyoruz.
İkinci olarak, DNA ve epigenetik seviyeden insan vücuduna kadar ve bunların arasında kalan her şeyi fizyolojik kavramlara entegre ettik.
Üçüncü olarak önemli fizyolojik ilkelerin sunumunu, patofizyoloji çizimleriyle eşleştirerek tamamladık ve böylece fizyolojiyi klinik bir bağlama oturttuk.
Medikal Fizyoloji Üçüncü Baskıda, tüm kitabı yeni moleküler kavrayışları yansıtarak güncelledik. Bu süreçte, kitabın basılı biçimini 40 sayfa kısalttık. Üçüncü Baskı, 20 yeni veya yeniden çizilen şekli ve 125 diğer iyileştirmeyi içermektedir. Benzer bir biçimde Medikal Fizyoloji Üçüncü Baskıda, 190’dan fazla tablo yer almaktadır. Birinci Baskıda, Student Consult internet sitesinde bulunan çevrimiçi elektronik dipnot kavramını başlatmıştık. Bu notlar; metindeki kavramları güçlendirmekte, denklemlerin ayrıntılarını ve türevlerini sağlamakta, klinik örnekler eklemekte ve ilginç gerçekleri (örneğin ünlü fizyologların biyografileri) içermektedir. Çevrimiçi materyal ve E-kitapların kullanımındaki artış çerçevesinde, önceki notlarımızı güncelledik ve Üçüncü Baskı için toplam not sayısını %13 artışla 750’ye yükselttik. İkinci Baskıda, okuyucuya konu numaralarını vererek, kitaptaki açıklayıcı materyallere çok sayıda çapraz bağlantı sağlamıştık. Medikal Fizyoloji Üçüncü Baskıda, okuyucuyu kitaptaki belirli sayfalara yönlendiren ve E-kitaptaki belirli paragraflara bağlayan çapraz bağlantı sayısını büyük oranda artırdık. E-kitapta, bilimsel literatüre yapılan referanslar yer almaktadır.
Medikal Fizyoloji Bölüm II (Hücresel ve Moleküler Fizyoloji)’ de, epigenetik ile ilgili alt bölüm ve post-translasyonel modifikasyonların bulunduğu başka bir alt bölümün de dahil olduğu Konu 4 (Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesi)’ de, yeni anlayışlar önemli revizyonlara yol açtı. Ayrıca, fizyolojik genomiklerdeki gelişmeler ve genetik hastalıkların anlaşılması, iki tablonun -biri SLC ailesi taşıyıcıları (Su ve Solütlerin Taşınması bölümündeki Tablo 5-4), diğeri diğer iyon kanalları (Hücre Membranı Elektrofizyolojisi bölümündeki Tablo 6-2)- geliştirilmesini gerektirdi. Her iki tablodaki güncellemelerimiz, okuyucunun bazen birden çok terminoloji sistemi arasında gezinmesine yardımcı olacaktır.
Medikal Fizyoloji Bölüm III (Sinir Sistemi)’de yeni moleküler gelişmeler, tat duyusunun iletiminin de dahil olduğu Konu 15 (Duyu İletimi)’de büyük değişikliklere yol açtı. Bölüm IV (Kardiyovasküler Sistem) Konu 21 (Kardiyak Elektrofizyoloji ve Elektro­kardiyogram)’de iyonik akımlarının temelini oluşturan molekülleri geliştirdik. Bölüm VI (Üriner Sistem)’de, yeni eşya­zar olarak Peter Aronson’a hoş geldin diyoruz. Gelişen moleküler bakışlar üre, 4rat, fosfat ve kalsiyumun bulunduğu alt başlıkları da dahil olduğu Konu 36’da büyük gelişmelere yol açtı. Bölüm VII (Gastrointestinal Sistem)’de, Konu 43 (Pankreas ve Tükürük Bezleri) tükürük bezlerinin tedavisinin ge­nişletilmesi de dahil olmak üzere önemli bir modernizasyon geçirdi. Konu 45 (Beslenme, Sindirim ve Emilim)’de, yeni eş-yazar olarak Charles Masnbach’a hoş geldin diyoruz. Konu 52 (Paratiroid Bezleri ve D Vitamini)’deki fosfat işlemenin tedavisinin de dahil olduğu Bölüm VIII’de (Endokrin Sistem) önemli güncelleştirmeler yapıldı. Bölüm IX (Üreme Siste­mi)’da iki yeni yazara merhaba diyoruz. Sam Mesiano, Konu 53 (Cinsel Farklılaşma)’den Konu 56 (Fertilizasyon, Gebelik ve Laktasyon)’nın dahil olduğu yere kadar konuları kapsam­lı bir şekilde gözden geçirdi ve George Lister benzer bir şekilde Konu 57 (Fetal ve Neonatal Fizyoloji)’yi yeniden yazdı.
Son olarak Bölüm X (Günlük Yaşam Fizyolojisi)’da, Konu 59 (Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi)’u kapsamlı bir şekilde yeniden yazan Shaun Morrison’a merhaba diyoruz. Konu 62 (Yaşlanma Fizyolojisi) nekroptoz ve frajilitenin yeni tedavilerinin de dahil olduğu kapsamlı değişikliklere uğradı.
Medikal Fizyoloji
MEDİKAL FİZYOLOJİ 3. BASKI
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
1 Fizyolojinin Temelleri
BÖLÜM II – MOLEKÜL VE HÜCRE FİZYOLOJİSİ
2 Hücrenin İşlevsel Organizasyonu
3 Sinyal İletimi
4 Gen İfadesinin Düzenlenmesi
5 Su ve Solüt Transportu
6 Hücre Zarının Elektrofizyolojisi
7 Elektriksel Uyarılabilirlik ve Aksiyon Potansiyelleri
8 Sinaptik İletim ve Nöromusküler Kavşak
9 İskelet Kası, Kalp Kası ve Düz Kasın Hücresel Fizyolojisi
BÖLÜM III – SİNİR SİSTEMİ
10 Sinir Sisteminin Organizasyonu
11 Nöronal Mikroçevre
12 Nöronların Fizyolojisi
13 Sinir Sisteminde Sinaptik İletim
14 Otonom Sinir Sistemi
15 Duyusal Sinyal Aktarımı
16 Merkezi Sinir Sisteminin Devreleri
BÖLÜM IV – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
17 Kalp ve Damar Sisteminin Yapısı
18 Kan
19 Arterler ve Venler
20 Mikrodolaşım
21 Kardiyak Elektrofizyoloji ve Elektrokardiyogram
22 Bir Pompa Olarak Kalp
23 Arteriyal Basıncın ve Kalp Debisinin Düzenlenmesi
24 Özel Dolaşımlar
25 Kardiyovasküler Sistemin Bütüncül Kontrolü
BÖLÜM V – SOLUNUM SİSTEMİ
26 Solunum Sisteminin Organizasyonu
27 Ventilasyon Mekaniği
28 Asit-Baz Fizyolojisi
29 Kanda Oksijen ve Karbondioksit Taşınması
30 Akciğerde Gaz Değişimi
31 Akciğerlerin Ventilasyon ve Perfüzyonu
32 Solunumun Kontrolü
BÖLÜM VI – ÜRİNER SİSTEM
33 Boşaltim Sisteminin Organizasyonu
34 Glomerüler Filtrasyon ve Böbrek Kan Akımı
35 Sodyum ve Klorür Taşınması
36 Üre, Glikoz, Fosfat, Kalsiyum, Magnezyum ve Organik Solütlerin Taşınması
37 Potasyumun Taşınması
38 İdrar Konsantrasyonu ve Dilüsyonu
39 Asit ve Bazların Taşınması
40 Tuz ve Su Dengesinin Sağlanması
BÖLÜM VII – GASTROİNTESTİNAL SİSTE
41 Gastrointestinal Sistemin Organizasyonu
42 Midenin İşlevi
43 Pankreas ve Tükürük Bezleri
44 Bağırsakta Sıvı ve Elektrolit Hareketi
45 Besinlerin Sindirimi ve Emilimi
46 Hepatobiliyer İşlev
BÖLÜM VIII – ENDOKRİN SİSTEMİ
47 Endokrin Kontrolün Organizasyonu
48 Büyüme ve Vücut Kitlesinin Endokrin Kontrolü
49 Tiroit Bezi
50 Adrenal Bez
51 Endokrin Pankreas
52 Paratiroid Bezi ve D Vitamini
BÖLÜM IX – ÜREME SİSTEMİ
53 Cinsel Farklılaşma
54 Erkek Üreme Sistemi
55 Kadın Üreme Sistemi
56 Döllenme, Gebelik ve Laktasyon
57 Fetal ve Neonatal Fizyoloji
BÖLÜM X – GÜNLÜK YAŞAM FİZYOLOJİSİ
58 Metabolizma
59 Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi
60 Egzersiz Fizyolojisi ve Spor Bilimi
61 Çevre Fizyolojisi
62 Yaşlanma Fizyolojisiodelleri
Medikal Fizyoloji 3. Baskı

"Medikal Fizyoloji 3.Baskı " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü