Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı

340,00400,00 (-15%)

9 adet stokta

ISBN: 9786053353874
Yazar: Emmanouil Brilakis
Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mutlu Vural
Basım Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 508

Karşılaştır
SKU: 9786053353874 Kategori:

KRONİK TOTAL OKLÜZYON GİRİŞİMLERİ EL KİTABI
Önsöz
Kronik total oklüzyon (KTO) perkütan koroner girişim (PKG), bir zamanlar hastaların tam perkütan revaskülarizasyonu için en son engel olarak görülmüştür. Katılımımdan sonraki 12 yıl boyunca kendime burada nasıl olduğumu ve öğrenmek isteyen birilerine ne gibi tavsiyelerde bulunacağımı sık sık sordum. Öncelikle, mesleğimde olması gereken kadar iyi olmadığımı kabul ediyorum. İkincisi, hiçbir zaman doğru ya da yanlışı kabul etmedim verimlilik, başarı ve öğretime odaklanarak herkesten öğrenirim. Zamanla değişiyorum ve daha da iyi olmaya çalışıyorum. Bu arenada lider olmayı öğrettiğim kişilerin çoğunu izledim. Ayrıca, bu erken uyarlayıcıların çoğunun temel kurallara uymadaki yetersizliğini gördüm. Anjiyogramları değil hastaları tedavi edin, başkalarına kendinizden daha iyi olmayı öğretin. Tekniklerinizi geliştirmek ve öğretmek için her zaman öz eleştiriye önem verin. Hastalar için doğru olanı yapın. Başarı ve gösteriş üzerine çok fazla odaklanıldı. O dönem şimdi sona erdi. PROGRESS, UK Hybrid, Euro CTO, Japon Uzman Kayıt Defteri ve OPEN CTO’nun hepsi % 88 ile % 92 arasındaki başarı oranlarını gösterdi ki sizler zaman ve çaba sarf ederseniz KTO PKG’de çok başarılı olabilirsiniz.
Aşağıdaki sayfaları okurken sizse bir düşünce takdim ediyorum. Başarıyı daha az ve iyileştirme konusunu daha fazla düşünün. Başarılı bir işlem, başarılı bir tedaviden farklıdır. Teknik bir başarı elde ettiğinizde ancak iki saatten fazla zaman aldığında nedenini düşünün. Canlı vaka gösterimlerini izlediğinizde, problemleri verimli ve güvenli bir şekilde çözmek için operatörün açık planlar, algoritmalar ve basit yaklaşım tercihlerini izleyiniz. Otuzdan fazla farklı KTO kılavuz telleri ve 10 farklı tel üzeri (OTW) mikrokateter olmasına rağmen, bunların birçoğu sadece ben de kullanayım manasında aygıtlardır.
Kılavuz tellerirı veya cihazların benzersiz veya zaten mevcut olanın yansıması olup olmadığını bilenlerden öğrenin. Bir ürünün gücünü en üst düzeye çıkarmak ve zayıf noktalarını en alt düzeye düşürmek için malzemelerinizin nüanslarını anlayın. Girişim yaparken tekniğin ya da cihazın başarısızlığını kabul edin, takılıp kalmamak ya da yavaş veya verimsiz olmaktan kaçınmak için bir sonraki adımın ne olduğunu bilin. Arterler, nasıl açıldığı veya hangi cihazın veya operatörün işlemi gerçekleştirdiği konusunu umursamazlar. Tüm miyokard, oksijenli kan almış olduğunu bilir. Bölümleri okurken, küçük ayrıntılar veya belirsiz planlar tarafından bunalmış olmayın.
Hibrit PKG’nin ana önceliği, işlem öncesi planlama ve işlem içi etkinliği korumak için mantıklı bir algoritma kullanmaktı. Bu algoritma, algoritmaları ve basitleştirilmiş problem çözmeyi araştırdı ve denemeye başlamadan önce temel becerileri öğrenmek için güvenilir ve gerçek tekı1ikler üzerinde yoğunlaştı. Bu algoritmayı izleyenler az sayıda aygıt kullanırlar; cihaz geçmeyen başlık, telin geçişinin ardından kollateral miktokateterin ilerlememesi, antegrad veya retrograd belirsizlik ile nasıl başa çıkılacağı vb. gibi işlem sırasındaki sorunlar için çö­zümlere sahiptir. Okurken notlar alın ve yaklaşımınızı basitleştirin; seçenekleri en aza indirgeyin ve değişimi benimseyin ve hem işlem içinde hem de beceri düzeyiniz arttıkça değişin. Sonunda sadece iki yönden (antegrad ve retrograd) iki yöntem (teller ve diseksiyon reentri) bulunduğunu unutmayın.
Sizi iyileştirme yoluna gönderirken son bir düşünceyle sizi bırakacağım. Unutmayın ki imkansız bir olgu yoktur. Pek çok uzmanın, x, y veya z’nin yapılamayacağını düşündüğünü duymuştum. İmkansız bir durum yok, sadece başarısızlığı öğrenmek ya da kabul etmek istemeyenler var. Uzmanlığımızın büyümesine yardımcı olun ve onun çözüm bularak hastaları tedavi ettiğimiz yer haline gelmesine yardım edin. Bunu yapanlar bir yol bulacaktır. Bunu yapmayanlar mazeret bulamazlar. Mazeret üretmeyi bırakalım ve ona ihtiyacı olan herkesin tam perkütan revaskülarizasyona ulaşmasının bir yolunu bulalım.
Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı
William Lombardi, MD

"Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü