Klinik Jinekolojik Onkoloji

1.380,001.650,00 (-16%)

1 adet stokta

ISBN: 9786053355212
Yazar: Disaia, Creasman, Mannel, Mcmeekin, Mutch
Çeviri: Prof. Dr. Fuat Demirkıran, Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu
Basım Yılı: 2020
Baskı Sayısı: 1
Sayfa Sayısı: 648

Karşılaştır
SKU: 9786053355212 Kategori:

KLİNİK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Klinik Jinekolojik Onkoloji’nin ilk sekiz baskısı, jinekolojik kanser ve öncelikli olarak bu hastalarla ilgilenen hekimler, asistanlar ve diğer öğrencilere yönelik ilgili konular hakkında kolay okunabilecek bir metne duyulan gereksinim nedeniyle kabul görmüştür. Klinik sunumun uygulamaya dönük yönleri ve bu sorunların yönetimi bu baskılarda yoğun bir şekilde vurgulanmış olup, bu yaklaşım tarzını metinde de sürdürdük. Diğer tüm ders kitaplarında olduğu gibi, yazarlar, özellikle yönetim için birden fazla yaklaşımın kullanıldığı alanlarda, birçok konuda kendi eğilimlerini tartıştılar. Öte yandan, birçok ana konu derinlemesine ele alınmakta ve mevcut literatürle ilgili geniş referanslar ile desteklenmektedir. Böylece metin, jinekolojik onkolojide uzman, asistan veya öğrenci olanlar tarafından çalışma aracıyla kapsamlı bir kaynak sağlayabilir ve inceleme materyali olarak yararlı olabilir.
Her bölümün ilk sayfasına o bölümün içeriğine bir rehber olması amacıyla özet niteliğinde bir taslak koyma uygulamasına devam ettik. Önemli alanları vurgulamak için bu bölümün bölümlerinde “madde” işaretleri ekledik. Okuyucular, önceki basımlarda ele alınmamış konuları eklediğimizi ve daha önce giriş yapılan alanları genişlettiğimiz fark edeceklerdir. Bu alanlardan bazıları, ölmekte olan hastaların yönetiminde yer alan yeni kılavuzları içermektedir; servikal ve vulvar kanser için mevcut yönetim ve bildirme kılavuzları; meme kanseri için mevcut yönetim ve bildirme kılavuzları; kanserde genetik değişikliklerin temel prensipleri üzerine genişletilmiş tartışma; jinekolojik kanserlerin tedavisinde laparoskopik cerrahi teknikleri; ve meme, servikal ve kolon kanseri taraması ve teşhisi hakkında yeni bilgiler. Yedinci baskı, ilk kez, okuyucuların incelemesi için temel makroskopik ve mikroskopik örneklerin renkli fotoğraflarını içeriyordu; bu baskıda da buna devam ettik. Bunlara ilave olarak, Dr. Di Saia ve Creasman, görevlerini üç yardımcı editöre devretti. Ayrıca bazı yeni yazarlar da ekledik. Klinikte çalışan jinekologlar için metni mümkün olduğunca pratik hale getirmek amacıyla çok daha fazla bilgi dahil edildi. Bunlara ek olarak, kolayca gözden geçirme için kilit noktalar özellikle vurgulandı.
Neyse ki, jinekolojik malignitelerin birçoğu yüksek bir “tam kür” oranına sahiptir. Jinekolojik kanserlerde gözlenen bu nispeten etkileyici başarı oranı, büyfük ölçüde, prekanseröz koşulları belirleyebilen tanı tekniklerine, vücudw1 herhangi bir yerinde daha sınırlı olan son derece etkili terapötik yöntemlerin uygulanabilmesine, hastalık yayılım paternlerinin daha iyi anlaşılmasına ve daha önceleri çok kötü prognozlara sahip olan kanserlerde daha sofistike ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine bağlanabilir. Sonuç olarak, bugün jinekolojik kanserli bir hasta, eskiden olduğundan daha başarılı bir tedavi görebilir ve bu hastada daha uzun sağkalım beklenebilir. Bu iyimserlik gerçekçi bir şekilde hastaya ve ailesine aktarılmalıdır. Açık ve net bir konuşma istediğine karar verene kadar hasta yadsımasına tahammül edilmelidir. Prognoz konusu tartışılırken, bazı umut verici unsurlar her zaman gerçeklik ve olasılık sınırları dahilinde ele alınmalıdır.
Hekim günümüzde geçerli olan bilgiler ışığında maligniteyi tedavi etmeye, hasta ve ailesi ile şefkatli ve dürüst bir şekilde ilgilenmeye hazırlanmış olmalıdır. Jinekolojik kanserli hastaların kendilerini tedavi eden doktorlarının özgüvenli ve hedefe yönelik olduğunu hissetmeleri gerekir. Ne yazık ki, jinekolojik kanserler bazı kişilerin ölümüne neden olacak olsa da bu kitapta yer alan bilgilerin günümüzdeki pratik bilgileri birinci basamakta veya uzman olarak çalışan hekimlerin erişimine sunarak bu hastaların hayatta kalma oranlarını artırmaya yardımcı olacağı umulmaktadır.
Düşüncelerimiz, yalnızca fenomenlere girebilmek için kullandığımız entelektüel araçlardır; yeterince uzun süre kullandığımız ve küntleşmiş bir bistüriyi değiştirdiğimiz gibi, amaçlarına ulaştıklarında onları da değiştirmeliyiz.
– Claude Bernard (1813-1878)
Bazı hastalar, durumlarının vahim olduğunun bilincinde olsalar da sadece doktorlarının iyiliğinden edindikleri memnuniyet sayesinde iyileşirler.
-Hippocrates (440-370 be)
Philip J. Di Saia, MD
William T. Creasman,MD
Robert S. Mannel, MD
D. Scott McMeekin, MD
David G. Mutch, MD
KLİNİK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Önsöz
Tüm tıp uzmanlık dallarında olduğu gibi kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında da bilgi birikimi her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede bilgiye ulaşım kolaylaşsa da artmış bilgi birikimini yeterince takip etmek ileri derecede zorlaşmıştır. Bu çerçevede iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanlık dallarından başlayarak pek çok ana dalda alt uzmanlık dalları oluşturulmaya başlanmıştır.
Ülkemizde kadın hastalıkları doğum uzmanlığı özellikle eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde jinekoloji onkoloji, perinataloji, ürojinekoloji ve reprodüktif endokrinoloji gibi alt uzmanlık dalları altında hizmet vermektedir. Yakın zamanda jinekolojik onkoloji ve perinataloji Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan alt uzmanlık dalları olmuş ve bakanlık tarafından yapılan bir sınavla sonucu ile başlayan 3 yıllık eğitim sonrasında verilen diploma ile sertifikalandırılmıştır. Bu çerçevede alt uzmanlık dalları ile ilgili temel başvuru kitaplarının önemi artmıştır.
Klinik jinekoloji onkoloji kitabı Jinekolojik Onkoloji konusunda 1981 ‘den beri 9 baskı halinde ingilizce olarak yayınlanmış bir temel jinekolojik onkoloji kitabıdır. Bu kitap genel olarak jinekolojik onkoloji konusunda tanı, tedavi ve yönetim konusunda genel prensipleri irdeler. Şüphesiz her yıl yeni pek çok çalışma sonucu yayınlanmakta ve bazı tanımlama ve protokoller değişmektedir. Örneğin çevirisini yaptığımız 9. baskının yayınlanmasından sonra serviks kanserinin evrelemesi değiştirilmiştir. Ayrıca serviks kanseri yönetiminde endoskopik cerrahi ile ileri evre over kanserinde lenfadenektominin yeri konusunda önemli çalışmalar yayınlanmıştır.
Kitabın çevirisinde tüm bölümler tarafımdan tekrar gözden geçirilmiş ve mümkün olduğu kadar Türkçeye uygun aynı dil yapısı ve terminoloji kullanılmıştır. Başta yardımcı editör Dr. İlker Kahramanoğlu olmak üzere kitabın çevirisine katkıda bulunan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kitap kadın doğum asistanları ve uzmanları ile jinekololojik onkoloji uzmanlarının temel başvuru kitabı olarak Türkçeye çevrilmiştir. Kolay anlaşılabilir şekilde çevirisi yapılan bu temel jinekolojik onkoloji kitabının tüm ilgili hekimlere yararlı olacağını düşünmekteyim.
Eğitimimde katkısı olan başta annem olmak üzere, babama, hocalarıma ve akademik kariyerim nedeni ile yeterince zaman ayıramadığım aileme saygılarım ile …….
Klinik Jinekolojik Onkoloji
Prof. Dr. Fuat DEMİRKIRAN

"Klinik Jinekolojik Onkoloji " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü