İlizarov Tekniği ve Uygulama Pratikleri

990,00

7 adet stokta

İlizarov Tekniği ve Uygulama Pratikleri
ISBN: 9786056396502
Yazar: Mustafa Ayas
Basım Yılı: 2013
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 234

Karşılaştır
SKU: 9786056396502 Kategori:

İLİZAROV TEKNİĞİ VE UYGULAMA PRATİKLERİ
1-ÖNSÖZ
Prof. Dr. G. A. İLİZAROV II. Dünya savaşının sonlarına doğru savaştan çıkmış Rusya’nın yaralılarını elinden geldiğince tedavi etmeye çalışıyordu. Savaşlardan ağır yaralar almış ülkelerde daha sonra tıp dünyasındaki ciddi atakları ne yazık ki madalyonun öteki yüzüdür. Prof. Dr. G. A. İLİZAROV kafasında ürettiği fikrin ileride çok büyük bir tekniğe imza atacağını, ortopedi dünyasını sarsacağını hiç tahmin bile edemiyordu. Önceleri bir su tesisatçısına ürettirdiği halkalar ile savaşta kırıkları kaynamamış askerleri tedavi etmeye başladı. Sonuçlarının güzel olması ile çalışmalarını hızlandırdı. Yaka sayı ve çeşitliliğini arttırdı.
Güzel sonuçlarını Moskova’daki başında Prof. Dr. VOLKOV’un da bulunduğu komiteye incelenmesi, değerlendirilmesi ve kendisine destek verilmesi için gönderdi. Komite ne yazık ki ileride dünyada ciddi ve yıllarca değerini yitirmeyecek bir zirveye oturacak olan İLİZAROV tekniğini yetersiz ve gereksiz bularak dosyasını Prof. Dr. G. A. İLİZAROV’a geri göndermiştir. Bunun üzerine Prof. Dr. G. A. İLİZAROV çalışmalarına kendi imkanları ile Kurgan’ da devam etmiştir.
Gün ve gün Prof. Dr. G. A. İLİZAROV’un adı ülkede fısıltı gazetesiyle yayılmaya başlamış bir çok insan onda şifa aramaya başlamıştır. Altın madalyalı bir olimpiyat sporcusu, bacağında gelişen bir enfekte psödoartroz ile Prof. Dr. Volkov’a gitmiş, fakat kendisine amputasyon teklif edilmiş. Bunun üzerine Prof. Dr. G. A. İLİZAROV’un adını duyan sporcu Kurgan’a giderek kendisinden tedavi talep eder. Prof. Dr. G. A. İLİZAROV sporcuyu mükemmel bir sonuçla tedavi eder ve müteakip ilk olimpiyatlarda sporcu tekrar bir altın madalya alır.
Madalya alımında ve daha sonra Prof. Dr. G. A. İLİZAROV’un adını defalarca telaffuz ederek onun sayesinde sporculuğuna devam edebildiğini, altın madalya alabildiğini ve en önemlisi bacağını kaybetmediğini vurgular. Bunun üzerine Moskova merkez yönetim Moskova’da bir merkez açarak Prof. Dr. G. A. İLİZAROV’u oraya davet eder. Prof. Dr. G. A. İLİZAROV ise çalışmalarına Kurgan’ da başladığını ve burada devam edeceğini söyleyerek Moskova’ya gelmeyi reddeder. Kurgan’da adına açılan hastane daha sonra küçük gelerek kendisine 1200 yataklı, yukarıdan bakılınca 3 kollu ve her kol daha sonra tekrar ikiye ayrılan bir kar tanesine benzeyen bir merkez yapılır. Prof. Dr. G. A. İLİZAROV çalışmalarına hayatının sonuna kadar burada devam eder ve bir çok uzman yetiştirir. Merkez halen 150 civan doktor ile çalışmalarına devam ediyor. Merkezde sadece· İLİZAROV ve ARTROSKOPİ ameliyatları yapılmaktadır. Bir ekol sürdürme amaç ve çalışmasındadırlar.
Prof. Dr. G. A. İLİZAROV 1945’lerde başlattığı bu tekniğin 2013 yılında değerini aıitırarak yerini koruduğunu ne yazık göremedi. Son zamanlarda uzaysal ve bilgisayar destekli teknikleri belki de hiç düşünememiştir bile.
Eminim ki İLİZAROV tekniği yıllarca daha değerini kaybetmeden hatta üzerine koyarak daha da ilerleyecektir. O zamanlar için tahayyül sınırlarının ötesinde olan bu sürecin bilimsellik yolunda gelişmesi umudu içerisindeyim.
İlizarov Tekniği ve Uygulama Pratikleri kitabımın yazılmasında; başta eksik örneklemelerimi kendi vakalarıyla tamamlayan Doç. Dr. Bahtiyar DEM İRALP’e, resim ve şematiklerin hazırlanması ve anatomik kesitlerin hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı değerli kardeşlerim Cüneyt SADIK ve Murat Mustafa KURUCU’ya, kitabın dizin ve basımındaki katkılarından dolayı değerli ağabeyim Oğuz TURAN’a ve en önemlisi kitabın yazımı sırasında çocuklarıma hem am1e hem de baba olan ve manevi desteğini esirgemeyen değerli eşim MERALAYAS’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
2-GİRİŞ
Prof. Dr. G. A. İLİZAROV’un yarattığı ve geliştirdiği bu teknik, ilk kez İtalya’da dünyaya tanıtılmasıyla bütün dünyadaki Ortopedik cerrahların ilgisini çekmiştir. Mükemmel sonuçları, minimal invaziv bir teknik olması ve çok geniş bir vaka yelpazesine hitap etmesi ile tüm dikkatlerin odak merkezi olmuştur.
İlizarov cihaz ve tekniği nihayi bir tedavidir. Hiçbir teknikle sonuçlanamayan kırıklarda son nokta ve kesin sonuçtur. Özellikle bazı kırıklarda ve enfekte psödo artrozlarda yegane ve kesin cerrahi yöntem gözüyle bakılabilir. Sirküler özelliği ile uzatma ameliyatlarının en başarılı tekniği olarak da zirveye oturmuştur. Deformite düzeltilmesinde üstünlüğü, özellikle cilt problemli olgularda minimal invaziv uygulanabilir olması sonraki olası cilt problemlerine engel olmuştur. Tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar genel olarak rahatlıkla ikinci bir operasyona gerek kalmaksızın düzeltilebilmesi başka bir avantajdır.
Özellikle ameliyat sonrası: dönemde erken mobilizasyon şansına sahip olması nedeni ile hastaların normal hayatlarına erken dönebilmeleri çok önemlidir. Böylece işgücü kaybı minimize edilir. Klasik yöntemler ile ekstremitesinde alçı taşımak zorunda kalan hastaların geçici bir süre üretkenliğinin durması ve buna bağlı ekonomik boyutlar göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardandır.
İlizarov tekniğinin endikasyonu çok iyi konulmalıdır. Bazı olgularda en iyi ilk seçim olduğu halde bazı olgularda bir komplikasyon cerrahisi tekniği olduğu asla unutulmamalıdır.
Ülkemizde de hızlı bir şekilde tedavi yöntemlerinin gelişimi ve güzel sonuçlar hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Komplike bir yöntem olması ortopedik cerrahların bu tekı1iğe korkuyla yanaşmasına neden olmuştur. Başta benimde yetiştiğim GATA ortopedi kliniğinde Prof. Dr. Mustafa Başbozkurt ve ekibinin vaka yelpazesi ve olgu sayısının çokluğu, Cerrahpaşa Ortopedi kliniğinde Prof. Dr. Mehmet Çakmak ve Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu’nun başarıları ve özellikle Prof. Dr. Mahir Gülşen ve her yıl düzenli olarak açtığı kursların tekniğin gelişmesindeki önemi unutulmamalıdır. Son zamanlarda benim de eğitici olarak katıldığım, yılda 2 kez uluslararası olarak düzenlenen Bilgisayar Destekli Üçüncü Jenerasyon tekniğin; Kadavra kursları ile tedavinin yönü ve başarısı farklı bir anlam taşımaktadır.
İlizarov Tekniği ve Uygulama Pratikleri kitabını yazmaktaki amacım; daha önce hiç ilizarov ameliyatı yapmamış fakat yeterli ortopedik cerrahi nosyonu bulunan ortopedi uzmanlarının bu operasyonlara başlayabilmeleri, asistan doktorların ameliyattan 1 gün önce kısa bir zaman ayırarak yapacağı ameliyatın aparatını uygun bir şekilde hazırlayabilmesi ve ameliyat sırasında pratik ayrıntılar ile daha az enerji harcayarak: daha kısa zamanda daha güzel sonuçlar alınabilen ameliyatlar yapabilmesidir. Uygulama sırasında pratik noktalardan sıklıkla bahsettim. Bu noktalar İLİZAROV tekniğini gözünde büyütmeden kolay ve daha güzel sonuçlar elde etmek içindir.
İlizarov Tekniği ve Uygulama Pratikleri
Faydalı olabileceğim ümidiyle …

"İlizarov Tekniği ve Uygulama Pratikleri " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü