Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

460,00575,00 (-20%)

9 adet stokta

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)
ISBN: 9786053352877
Yazar: Prof. Dr. Firdevs Erdemir, Prof. Dr. Sultan Kav, Yrd. Doç. Dr. Arzu Akman Yılmaz
Basım Yılı: 2017
Baskı Sayısı: 6
Sayfa Sayısı: 600

Karşılaştır
SKU: 9786053352877 Kategori:

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASI (NIC)
NIC ekibi 1987 yılında kuruldu. Böylece, kitabın bu altıncı baskısıyla birlikte standart hemşirelik dili çalışmalarında yaklaşık 30 yıllık deneyim sahibi olmuş bulunmaktayız. Kitabın önceki baskıları 1992, 1996, 2000, 2004 ve 2008′ de yayınlanmıştır. Joanne McCloskey Dochterman ve Gloria M. Bulechek altı baskının hepsinde editör olarak görev yapmışlardır. Howard K. Butcher beşinci baskıda ve Cheryl M. W agner bu baskıda katılmıştır.
Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC) hemşirelerin yaptığı tedavileri / uygulamaları tanımlayan kapsamlı bir standart dildir. Sürekli araştırma çabaları ve mesleki topluluktan gelen girdiler ile Sınıflandırma gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bu baskının özellikleri şunlardır:
• Sınıflandırmaya giriş özelliğinde iki güncellenmiş bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde NIC’ in bir özeti verilmekte ve NIC hakkında sıkça sorulan 21 soruya değinilmektedir. İkinci Bölümde NIC’ in uygulamada, eğitimde ve araştırmada kullanılması ve yürürlüğe konması konularına odaklanılmaktadır. Bu bölümler NIC’ in hem yeni hem de deneyimli kullanıcıları için ilgi çekici olacaktır. NIC çalışmalarının 1987 yılında başlayışını tanımlayan materyal ve sınıflandırmayı geliştirmek için yapılan araştırmalara bu basla da yer verilmemiştir; bunlar önceki baskılarda yer almaktadır. Ek C NIC’ in tarihsel gelişimindeki önemli noktaları vurgulayan bir zaman çizelgesi içermektedir.
• Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). Bu baskıda toplam 554 girişim yer almaktadır. Girişimlerin 23′ ü yenidir ve daha önce yer alan girişimlerden 128′ i bu baskıda gözden geçirilmiştir (yeni eklenen, gözden geçirilerek düzeltilen ve çıkarılan girişimler için Ek A’ ya bakınız). Her bir girişimin formatı önceki baskılarla aynıdır. Her girişimin bir etiket ismi, bir tanımı, hemşirenin bu girişimi yaparken mantıksal bir sıra içinde yürüteceği aktivitelerin listesi, yayınlanmasına ilişkin bir bilgi satırı ve girişime temel oluşturan kaynakların kısa bir listesi vardır. Standart dil, etiket ismi ve (bu isme) eşlik eden tanımdır. Aktiviteler ise bireyin ya da grubun özgün ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçilebilir ya da modifiye edilebilir. Böylece, NIC hemşirelerin bakımı bireyselleştirmelerine olanak sağlayarak farklı ortamlarda ortak bir iletişim kurmak için kullanılabilir. Girişimlerin çoğunda, girişime temel oluşturan kaynaklar bu baskıda güncellenmiştir ve gerektiğinde aktivitelerde değişiklikler yapılmıştır. Kaynaklar hiçbir şekilde herhangi bir girişim için tam bir referans içermez. Mümkün oldukça klinik rehberleri ve araştırmaya dayalı ders kitaplarını dahil etmeye çaba gösterilmiştir.
Bunlar girişim tanımının ve aktivite listesinin geliştirilmesi için kullanılan kaynaklardan birkaçını temsil eder ve bu girişimin hemşireler tarafından kullanılması için destek sağlar. Her bir girişim NIC’ in bilgisayarda kullanımına yardımcı olmak ve hemşirelerin geri ödeme almasını kolaylaştırmak için özgün bir koda sahiptir. Kitabın ilk sayfalarında bir girişimin yerinin bulunması için ipuçları yer almaktadır.
• İlk olarak ikinci baskıda yer verilen NIC taksonomisi, tüm yeni girişimleri içerecek şekilde güncellenmiştir. Bu baskıdaki taksonomi daha önceki üç baskıda olduğu gibi 7 alan ve 30 sınıf içerir. İkinci Kısımda yer alan taksonomi hemşirelere bir girişimin yerini bulmak ve seçmekte yardımcı olur ve eğitim programlarının tasarımında yardımcı olacak bir yapı sağlar (Daha fazla detay için sayfa 37′ deki NIC taksonomisi özetine bakınız).
• Üçüncü baskıdan beri kitapta yer verilen Hemşirelik Özel Alanlarına Göre Ana (Çekirdek) Girişimler bölümüdür. Özel Alanlarına Göre Ana (Çekirdek) Girişimler özel alanların doğasını tanımlamaya yardımcı olan, alana özgü çekirdek girişimleridir. Bu çekirdek girişimlerin listeleri Kısım Dört’ te yer almaktadır ve bu baskı için güncellenip genişletilmiştir. Aralarında Diyabet Hemşireliği, HIV / AIDS Hemşireliği, Evde Sağlık Bakımı Hemşireliği, Plastik Cerrahi Hemşireliği ve Transplantasyon Hemşireliğinin olduğu 5 uzmanlık eklenmiştir. Böylece çekirdek girişimleri tanımlanan toplam 49 özel alan bulunmaktadır (daha fazla bilgi için sayfa 392′ de çekirdek girişimler bölümünün girişine halanız).
• Bu baskıdaki Kısım Beş girişimi güvenle ve yeterli bir şekilde uygulamak için bir hizmet sunucunun ihtiyaç duyduğu minimum eğitim düzeyini ve ihtiyaç duyulan süreyi içerir. Süre ve eğitim düzeyi bu baskıdaki 554 girişimin tamamı için belirlenmiş şekilde yer almaktadır. (Daha fazla bilgi için sayfa 415′ de NIC Girişimlerini Gerçekleştirmek İçin Hesaplanmış Gerekli Süre ve Eğitim Düzeyi bölümünün girişine halanız).
• Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC) girişimleri ile NANDA-I tanıları arasındaki bağlantılar bu basla için güncellenmiştir ve Kısım Altı’ da yer almaktadır. Beşinci baskıda bu bağlantılar elektronik bir siteye taşınmıştır ancak okuyucuların isteği doğrultusunda bu altıncı baskıda tekrar kitaba getirilmiştir.
• Bu baskıda güncel uygulamanın yansıtıldığından emin olmak için, girişimlerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesinde 60′ tan fazla hemşire yer almıştır. Bu kişilerin isimleri kitabın ilk sayfalarındaki Tanıtım Listesi’nde belirtilmektedir. Girişimler değerlendirme / gözden geçirme yapılması, girişime temel oluşturan kaynakların güncellenmesi, aktivite listesine eklemeler ve bazı vakalarda girişim tanımlarında revizyon yapılması için ilgililere elektronik olarak gönderilmiştir. Birkaç ülkeden yeni girişimler için öneri alınış olmaktan dolayı memnunuz. Ek B’ de yeni bir girişim ya da var olan bir girişimde düzeltme önerme için rehber ilkeler yer almaktadır.
Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). Bu baskıda tüm önceki baskıların ve NIC çevirilerinin bir listesi verilmektedir (bkz. Ek E). Önceki baskılarda NIC ile ilgili yayınların bir bibliyografisi yer almıştır; ancak, birden çok ülkeden gelen, giderek artan sayıda yayın kapsamlı bir bibliyografi oluşturmayı zorlaştırmıştır. Yayınlar için bilgi Hemşirelik Sınıflandırması ve Klinik Etkinlik Merkezi İnternet sitesine taşınmıştır (www.nursing.uiowa.edu/ ene).
Özetlersek, NIC tüm hemşirelerin yaptığı girişimleri içerir. Geçmişte olduğu gibi NIC’ te yer alan tüm giri­şimlerin klinik olarak kullanışlı olması amaçlanır ancak bazıları diğerlerinden daha geneldir. Girişimler geniş bir aralıktaki hemşirelik uygulamalarını içerdiğinden hiçbir hemşirenin burada listelenen tüm girişimleri, hatta büyük bir kısmını yapması beklenmez. Girişimlerin birçoğu özelleşmiş eğitim gerektirir ve bazıları uygun sertifika olmadan yapılamaz. Bazı girişimler ise temel hijyen ve konfor önlemlerini tanımlar ki bunlar bazı durumlarda yardımcılar tarafından yürütülebilir ancak yine de hemşireler tarafından planlanması ve değerlendirilmesi gereklidir. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)’ in kullanımının yararları arasında şunlar yer alır:
• Hemşirelerin sağlık hizmeti sunumundaki etkisini gösterir.
• Hemşirelik müfredatı ve uygulama için bilgi temelini standardize eder ve tanımlar.
• Uygun hemşirelik girişiminin seçimini kolaylaştırır.
• Diğer hemşireler ve diğer sağlık personeline hemşirelik tedavilerinin iletilmesini / anlatılmasını kolaylaştırır.
• Araştırıcıların hemşirelik bakımının etkinliği ve maliyetini incelemesine yardımcı olur.
• Eğitimcilerin klinik uygulama ile daha iyi örtüşen bir müfredat geliştirmesine yardımcı olur.
• Yeni hemşirelerin klinik karar vermeyi öğrenmesini kolaylaştırır.
• İdarecilerin personel ve ekipman ihtiyaçlarını daha etkin planlamasına yardımcı olur.
• Hemşirelik hizmetleri için bir geri ödeme sistemi geliştirilmesini kolaylaştırır.
• Topluma hemşireliğin doğasını anlatır. Uygulamayı belgelemek için standardize bir dil kullanıldığında, birden fazla ortamda ve farklı hizmet sunucuları tarafından sağlanan bakımı karşılaştırabilir ve etkinliğini değerlendirebiliriz. Standart dil kullanılması uygulamamızı baskılamaz; bunun yerine hemşirelik bakımının temelini başkalarına anlatmamızı ve uygulamamızı araştırmalar yoluyla iyileştirmemizi sağlar. Bu Sınıflandırmanın sürekli geliştirilmesi ve kullanılmasının hemşirelik girişimlerinin klinik olarak test edilmesini kolaylaştırarak hemşirelik bilgisinin artırılmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Geri bildirimlerinizden memnuniyet duyuyor ve sizden gelecek önerilerin devam etmesini bekliyoruz.
Gloria M. Bulechek
Howard K. Butcher
Joanne M. Dochterman
Cheryl M. Wagner

"Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC) " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü