Dermatolojide Algoritmik Tanı

550,00750,00 (-27%)

Stokta yok

ISBN: 9789755960333
Yazar: Prof. Dr. Varol L. Aksungur, Erkan Alpsoy, Can Baykal, Soner Uzun
Basım Yılı: 2007
Sayfa Sayısı: 568

Karşılaştır
SKU: 9789755960333 Kategori:

DERMATOLOJİDE ALGORİTMİK TANI
Dermatolojide Algoritmik Tanı kitabı klasik olarak nitelendirilebilecek dermatoloji kitaplarından oldukça farklı yöntemlerle tanıya ulaşmayı hedeflemektedir. Algoritmik tanısal yaklaşımın temel alındığı kitapta klinik pratiğimizde sık karşılaşılan dermatolojik problemler ele alınmamaktadır.
Dermatolojide Algoritmik Tanı kitaptaki temel algoritmik yaklaşımlardan ilki, belirli özellikteki elemanter lezyonlardan veya bunların bileşimlerinden oluşan tabloları tanımlamaktadır. İkinci yaklaşım ise vücudun belirli bölgelerinde tarif edilen yakınına ya da bu alanlara yerleşim gösteren özgün lezyonlardan yola çıkarak tanıya ulaşmayı amaçlamaktadır. Bir başka deyimle, kitaptaki her bir bölüm, klinik pratikte sıklıkla hastayı hekime getiren yakınmalardan yola çıkarak hazırlanmıştır. Tanıya ulaşırken her bir tablo ya da yakınmaya neden olan hastalıklar klasik olarak anlatılmamış, algoritmik bir yaklaşımla basamaklandırılarak ayırıcı tanıları yapılmıştır.
Dermatolojide Algoritmik Tanı kitabının metin bölümlerinde hastalıkların tanısı için önemli olan ipuçları verilmiştir. Her bir başlıktaki problemin özelliğine göre ayırıcı tanılar yapılmış ve hastalıkların bu problemle ilgili klinik görünümleri öncelikli olarak ele alınmıştır. Probleme dayalı yaklaşımın gereği olarak hastayı hekime getiren yakını11aya yol açabilecek tüm nedenlere ilgili bölümlerde yer verilmeye çalışılmıştır. Elinizdeki kitap öncelikle herhangi bir yakınma için sık karşılaşılan ve hemen akla gelen hastalıkların ayırıcı tanısını yaptırırken, daha nadir görülen ve bu nedenle de klinik pratikte sık düşünülmeyen hastalıkların önemli bir bölümünün de tanısına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Diğer yandan her bir algoritmayı oluşturan basamaklı yöntemle olası tanılar sınırlandırılarak, kısa sürede ayırıcı tanıya gidilmesi sağlanmaktadır. Algoritmik çizimler ve klinik resimler hastalıkların öğrenilmesini kolaylaştırmakta ve konunun anlaşıla bilirliğini artırmaktadır. Algoritmik çizimler her bir başlığı en iyi şekilde özetlemeye çalışan ve tanıya ulaşma hızını büyük oranda arttıran özgün anlatın1 modelleri olarak tasarlamıştır. Dermatoloji ve veneroloji biliminde resimlerin hastalıkları öğrenme ve tanımadaki yeri ise yadsınamaz. Kitapta yer alan, yaklaşık 1000 tane, tamamı yazarlar tarafından çekilmiş, orijinal fotoğraf bu anlamda önemli bir görev üstlenmektedir.
Yaklaşık 6 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan elinizdeki kitapta üç farklı klinikten ve doğal olarak üç farklı yaklaşımdan gelen yazarların bilgileri ve klinik deneyimleri belirli amaçlar doğrultusunda harmanlamaya çalışılmıştır. Yazarların temel amacı, hekimlere sık karşılaşılan dermatolojik problemlerde en kısa yoldan doğru tanıya götürebilecek bir rehberin hazırlanmasıydı. Bu amaç için kullanılan algoritmik yaklaşım özgün bir yöntem olup daha önce uluslararası alanda bazı yazarlarca kullanılmıştır. Ancak hiçbir kitapta bu denli yoğun ve ayrıntılı olarak ele alını11anuştır. Çukurova Üniversitesi 5. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan çalışma, kitapta temel alınan algoritmik tanı yaklaşımının doğru ve hızlı tanıya ulaşmada klasik yöntemden daha yararlı olduğunu göstermektedir. Ancak, algoritmik yaklaşın1 bir öneridir ve ancak hekimin kendi deneyimi ile birleştiğinde yarar sağlayacaktır. Öte yandan bu kitap algoritma önerisi göz önünde bulundurulmaksızın ela sık karşılaşılan dermatolojik problemlerin altında yatabilecek hastalıkları ayrıntılı bir liste olarak vermesi, ayırıcı tanılarını irdelemesi ve bu amaca yönelik bir atlas bölümü içermesi açısından da önem taşımaktadır. Bu anlamda kitabın ve temel aldığı yaklaşımın dermatoloji için özgün olduğunu düşünüyoruz. Kitabın başarılı olup olmadığı siz değerli meslektaşlarımızın bu yaklaşımı klinik pratiğinizde kullanmanızla anlaşılabilecektir. Kitabın içeriği ile dermatoloji ve veneroloji alanında çalışan hekimlerin yanısıra aile hekimliği uzmanları, pratisyen hekimler ve tıp öğrencileri için de yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

"Dermatolojide Algoritmik Tanı " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü