ACS Cerrahi – İlkeler ve Uygulamalar 6.Baskı

4.400,00

Stokta yok

ACS Cerrahi 6. Son Baskı

Karşılaştır
SKU: 9789752774261 Kategori:

ACS CERRAHİ – İLKELER VE UYGULAMALAR 6.BASKI
ÖNSÖZ
Geçtiğimiz birkaç dekat içinde, bilimsel çalışmalardan elde edilen verilerin tıp pratiğimize uygulanması anlamına gelen kanıta-dayalı tıp (KDT), klinik kararların verilmesinde en çok desteklenen yöntem haline geldi. Gerçekten de KDT, cerrahi pratiği üzerinde belirgin bir etki yaptı. Bir zamanlar görüşler ve geleneklerden kurulu olan cerrahi disiplini, artık cerrahların hastaların tedavisinde mevcut olan bilimsel kanıtlardan yararlanmalarını istiyor. American College of Surgeons’ın resmi başvuru kitabı olan ‘ACS Surgery: Principles & Practice’ den daha güvenli kanıta dayalı cerrahi bilgi kaynağı olabilir mi?
Kanıta-dayalı cerrahiye paralel olarak gelişmesi gereken bir diğer alan da cerrahi sonuçlarla ilgili güvenilir verilere ulaşmaktır. Hastalar, aileleri ve sağlık sigorta şirketleri belirli kararları verebilmek için güvenilir verilere ulaşmak isterler. Cerrahların da kendi performanslarını değerlendirebilmek için güvenilir verilere gereksinim duydukları aşikardır. Ulusal cerrahi kaliteyi düzeltme programı (NSQIP) ve düzeltme-odaklı sonuçların kaydedildiği bir system ACS tarafından kurulmuş bulunuyor. ACS Surgery’nin bu baskısında kanıta-dayalı cerrahi ve cerrahi sonuçların değerlendirilmesi başlığı ile iki yeni bölüm bulacaksınız.
ACS Surgery’nin, altıncı baskısının önemli karekteristiklerinden biri de yaklaşık 2000 sayfa ile daha önceki baskıların tümünden daha geniş olması. Bu genişleme bize daha önceki yıllarda yer almayan 20’den fazla bölümü ekleme olanağı sağladı. 2006 yılında eklenmiş olan toraks bölümü sekiz yeni bölüm ilavesiyle iki katına çıktı. İlave bölümler, öksürük ve hemoptizi, plevral efüzyon ve soliter pulmoner nodüller gibi önemli toraks problemlerini içermektedir. Bunlara ek olarak mediastinal girişimler, perikardiyal işlemler, dekortikasyon ve plörektomi, pulmoner rezeksiyon ve diyafragmatik girişimler gibi özenle resimlendirilmiş yeni cerrahi bölümler de ilave edildi. Yeni eklenen bölümler ACS editörler kurulunun genel cerrahinin daha kapsamlı anlaşılmasını sağlama inancını sürdürmesini yansıtır.
Vasküler cerrahi bölümüne üst ekstremite revaskülarizasyon işlemleri ve alt ekstrernite vasküler hastalıklarında endovasküler girişimleri açıklayan iki yeni bölüm eklendi. Kardiyovasküler monitorizasyon ve klinik farmakoloji yoğun bakım bölümüne, parotis kitleleri ve trakeostomi de baş boyun bölümüne eklendi. Bunlara ek olarak bu baskıda ‘Özel durumlarda bakını bölümü’ de yer alıyor. Bu bölümde, yaşlılar, çocuklar, gebeler gibi özel hasta grupları yanında genel cerrahların sık karşılaştıkları ürolojik ve jinekolojik problemler de ele alındı.
Şüphesiz ki tüm bunlara ek olarak her baskıda olduğu gibi bu baskıda da bütün bölümler yeniden gözden geçirildi. 2006 baskı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %40’ı ya tamamen yeni ya da yeniden gözden geçirilmiş durumda. Ayrıca ilk kez bu baskıda eklenen bölümlerde daha belirgin olmak üzere bir çok bölüm yeni çizimler içeriyor.
Bu yıl ACS Surgery’ye eklenen bölümlerden ve yapılan de­ğişikliklerden çok mutluyum ve bu eserin, günlük pratiğinde kanıta-dayalı cerrahinin önemine inanan cerrahlar için vazgeçilmez bir yardımcı olacağına inanıyorum.
Wiley W Souba, M.D., Sc.D., F.A.C.S.
Dean, College of Medicine
Professor of Surgery
Ohio State University
Editorial Chair
ACS Surgery
t
ACS CERRAHİ TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ
ACS Surgery’nin dilimize çevrilen elinizdeki bu baskısı, Wiley Souba ve arkadaşlarının mükemmeli yapma geleneğinden vazgeçmeden hazırladıkları cerrahlar için tartışmasız vazgeçilmez bir başucu kitabı. Aslında yalnızca genel cerrahlar için değil kanıta-dayalı verilerle günlük pratiğini yönlendirmek isteyen tüm sağlık profesyonelleri ve sigorta şirketleri için de …
Çoğu, cerrahinin önde gelen isimleri olan 305 yazar tarafından yazılan, CD ve online da dahil çeşitli formlarda hazırlanmış olan bu kitabın basılı formatını çevirmeyi tercih ettik çünkü halen çok iyi hazırlanmış başarısı kanıtlanmış bir kitabın yerini doldurmak güç olur diye düşündük. Öte yandan kitabın online formatının da dilimize kazandırılması için girişimlerimiz sürüyor.
ACS Cerrahi kitabının çevirisi, ülkemizde genel cerrahi bilimine hizmet eden 76 çok değerli öğretim üyesi ve yardımcısı tarafından sizler için hazırlandı. Çeviri ekibimizde mesleğinin en önde gelen temsilcileri olan ve 23’ü aynı zamanda FACS ünvanına da sahip hocalarımız yanında, daha mesleğin başında pırıl pırıl genç cerrahlar da var. Umuyoruz ki, her iki dile de hakim bu hocaların varlığı Türkçe formatının da kolay okunup anlaşılmasını sağlayacaktır. Yine de biz, bir dil birliği oluşturmak için, tüm çeviri metinleri, orjinal metinlerle karşılaştırıp, gerektiğinde yeniden çevirerek, daha iyi anlaşılır kılmak için her şeyi yapmaya çalıştık. Bu aşamada özveriyle çalışan Dr. Barış Demiriz’i anmadan geçmek olmaz.
Kanıta-dayalı veriler ışığında, cerrahi karar vermeyi kolaylaştıracak algoritmalar içeren bölümler, açıklamayı kolaylaştıracak çizim ve resimlerle donatılmış bu yeni baskıyı dilimize kazandırmış olmanın gururunu taşıyor, çevriye katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, bu önemli ACS Cerrahi kitabının dilimize kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle Güneş Tıp Kitabevleri’nin değerli yöneticileri sayın Murat Yılmaz ve Polat Yılmaz’a, tüm dizgi ekibine ve proje koordinatörü sayın Nuran Karacan’a ayrıca teşekkür etmek isteriz.
En büyük teşekkür bu zorlu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize ve çok güç koşullarda her türlü fedakarlıklarla mesleklerini icra etmeye çalışan cerrah kardeşlerimize …
Okuyucusunda yeni ufuklar açması dileğiyle.
Saygılarımızla
M. Mahir ÖZMEN, M.D., M.S., F.A.C.S., F.R.C.S.
Vahit ÖZMEN, M.D., F.A.C.S.

"ACS Cerrahi – İlkeler ve Uygulamalar 6.Baskı " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü