Stokta var

Karşılaştır

Yenidoğan bilimi, özellikle çok küçük prematüre bebeklerin yaşayabilmesi şartları sağlandıktan sonra hem bir doğal gebelik haftası ve doğum ağırlığı sınırına,
hem de yeni çalışma ve araştırma alanlarına dayanmıştır. Çok küçük prematüre
bebeklerin, yoğun bakım şartlarının modernleşmesi ve ileri tedavilerin artık bir
çok yerde kullanılabilir olmasından sonra yaşam oranlarının artmasına neden
olmuştur. Bu bebeklerin sadece yaşaması değil ileriki hayatlarında daha kabul
edilebilir yaşam şartlarında yaşayabilmesi için nörolojik yönden takip edilmelerinin gerekliliği ortaya konmuştur. Yenidoğan uzmanları için erken dönem yoğun
bakım şartlarının ne kadar iyi sağlandığı ile bebeklerin uzun dönem nörogelişimsel durumları arasında çok sıkı bir ilişki olduğu da çalışmalara konu olmuştur.
Gelişmiş ülkelerde yenidoğan yoğun bakım şartları bebeğin nörolojik olarak da
yakından izlenebildiği, aEEG, klasik EEG, NIRS, kraniyal nörogörüntüleme gibi
imkanların sağlandığı, günlük nörolojik izlemin yakından yapıldığı ve bu konuda
yayın araştırma ve bilim insanı yetiştiren kürsüler kurulmasına vesile olmuştur
(Neurocritical Care Unit). Yenidoğan uzmanı sadece yenidoğan yoğun bakımdaki akut süreçte değil, bebeğin nörogelişimsel sürecinde de aktif rol almakta,
bu sürecin sorunlarını bilen, çözen ve öngören bir bilgi birikime sahip olması
gereken bir klinisyen haline gelmiştir.
Bu yazılan kitap ile, yenidoğan yoğun bakımda görev yapan, çocuk sağlığı ve
hastalıkları asistanları, uzmanlarına, çocuk nöroloji ve neonatoloji yan dal asistanlarımıza, hemşirelerimize, fizik tedavi uzmanlarımız ve fizyoterapistlerimize
ve ilgili branşlardaki tüm sağlık çalışanlarımıza ülkemizde bir ilk olarak bilgiler
bir araya toplanmış ve kendilerinin kullanımlarına sunulmuştur.
ÖNSÖZ
iv ÖNSÖZ
Elbetteki kısa ve öz bilgilerden oluşan bu kitabın bilimsel bir ana başvuruğu
kaynağı olması değil, yoğun bakım şartlarında herkesin ulaşabileceği temel ve
özet bilgiler ile donatılmış bir el kitabı şeklinde oluşturulduğu unutulmamalıdır.
Tıp literatürünün sürekli değiştiği, bilgilerimizin sürekli güncellenmesi gerekliliği asla unutulmamalı, farklı görüşlerin olduğu konularda kliniğin kendi sorumluları ve ilgili hocalar ile alınmış ortak kararlar uygulanmalıdır.
Kitabın basımı ile ilgili gösterdikleri destek ve özenden dolayı Marmara
Nobel Tıp Kitabevleri kurucusu Sami ES ve sayfa düzenini hazırlayan Hakkı ÇAKIR
beylere çok teşekkür ediyorum. Kitabımızın tıp camiasına yararlı olmasını
diliyorum.
Dr. F. Emre CANPOLA

" " için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Ana Menü